Terms & Conditions

Användare av bildarkivet Sjöberg Bildbyrå anses acceptera dessa avtalsvillkor genom att logga in som kund eller som gäst.

Avtalet är även ingånget och accepterat av användare om användare påbörjar publicering av bild i någon form, utan ett skriftligt avtal och utan att erlagt full ersättning.

Avtalsvillkoren gäller även då kund får tillgång till bilder från Sjöberg Bildbyrå via e-post eller annan manuell leverans.
Sjöberg Bildbyrå försäljer endast användningsrätt för engångspublicering i Sverige om inget annat skriftligen överenskommit. Användningsrätten erhålls då full ersättning erhållits.
Lagen om namn och bild i reklam innebär att användaren av bild ansvarar för att sådant tillstånd inhämtas.
Om annan upphovsrättsinnehavares verk förekommer på en bild, ansvarar den publicerande parten för att tillstånd inhämtas för publicering.
Till exempel vid publicering av konstverk där verket omfattas av skyddstiden för konstnärens upphovsrätt.
Vid publicering av bilder ur filmer och tv-serier försäljer inte Sjöberg Bildbyrå upphovsrätt utan endast ett tillhandahållande av fysisk bild eller digital avbild av densamma ur film eller tv-serie.
Sjöberg bildbyrå äger inte upphovsrätt till arkivets bildmaterial ur filmer eller tv-serier.
Sjöberg Bildbyrå tillämpar samma princip som Svenska Filminstitutet, där ansvaret för att komma överens med rättighetsinnehavaren alltid ligger hos dig som beställare.
Användaren av bilder på konstverk, skulpturer, varumärken i form av emblem eller symboler, varumärkesskyddade föremål, byggnader, formgivning, bilder ur filmer och tv-program,
men ej begränsat till dessa, ansvarar själv för att erfordliga tillstånd inhämtas för publiceringen oavsett redaktionell eller kommersiell användning.

Kunden ansvarar för alla skadeståndsanspråk som kan uppstå på grund av att erfordliga tillstånd inte inhämtats från filmbolag eller rättighetsinnehavare,
och Sjöberg Bildbyrå kan inte hållas ansvarigt för eventuella kostnader eller anspråk från tredje part.

Det är inte tillåtet att använda bilder ur bilddatabasen i bloggar utan skriftligt tillstånd. Det är inte tillåtet att lagra bilder på media som kan offentliggöras utan Sjöberg Bildbyrås skriftliga tillstånd.

Sjöberg Bildbyrå kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller brister i bildtexter. Inte heller kan Sjöberg bildbyrå hållas ansvarigt för eventuella skador eller påföljder på grund av bilders tekniska kvalité.

Vid publicering skall Sjöberg Bildbyrås namn alltid sättas ut vid bilden eller i bildförteckning. Vid digital publicering skall Sjöberg Bildbyrås namn alltid infogas i bildens IPTC fält.

Ovanstående villkor kan ändras utan föregående avisering. Det är användarens ansvar att läsa användarvillkoren och godkänna dom genom att logga in som användare eller gäst.