• SC260934.jpg
  SC
  Lantbruk på 1930-talet. Vassa verktyg var viktiga på gårdarna innan det mekaniserade jordbruket. En slipsten var en viktig del av arbetet. Liar, yxor, knivar och andra handverktyg slipades mot slipstenen. Sverige 1930-tal
  Äldre
  Bilder från förr
  Dåtiden
  Förr i tiden
  Gamla
  Gammal
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  I
  Man
  Män
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Retro
  Svensk
  Svenska
  Sverige
  Ute
  Utomhus
  30-tal
  30-tals
  1930-tal
  1930-tals
  1930-talet
  Slipa
  Slipar
  Slipsten
  Arbete
  Arbeta
  Arbetar
  Arbetare
  Bonde
  Bönder
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Bondgård
  Bondgårdar
  Landet
  Genre
  Människor
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Glesbygd
  Länder
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Bild
  Bilder
  Svenskt
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Dräng
  Drängar
 • SC233580.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. En ung kvinna kör ett jordbruksredskap. Sverige 1942
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Piga
  Pigor
  Civil
  Civila
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Glad
  Glada
  Skördearbete
  Skörden
  Höskörd
  Hästredskap
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC233576.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här den unga Disa Edling som gör kvinnlig samhällstjänst i Upplands-Dalby när hon samlar in vass och torkar till foder. 25 Juli 1941
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  1941
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC233197.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här unga kvinnor som skördehjälp. En traktor med en kopplad självbindare som skördat och bundit havre till kärvar har kört fältet färdigt, och havrekärvarna torkas på fältet på varandra spetsade på en stör. Sverige 1942
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Skördarbete
  Havre
  Havrekärve
  Havrekärvar
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Man
  Män
  1942
  Traktor
  Traktorer
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC231856.jpg
  SC
  Jordbruksmark förr i tiden. Här ett svenskt odlingslandskap där höhässjor fortfarande står uppställda i åkrarna för att åter användas vid kommande höskörd. Numera en sällsynt syn. En by med stora timrade bostadshus och ladugårdar trängs på kullens sida. Sverige 1950-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Småbönder
  Livsstil
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Gård
  Gårdar
  Åker
  Åkrar
  Växtföljd
  Odling
  Gröda
  Grödor
  Växtodling
  Ängar
  Fält
  Hässja
  Hässjor
  Odlingslandskap
  Landskap
  Geografi
  Kultur
  Kulturlandskap
  Teg
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Färg
  Färgbild
  Färgbilder
  Småskalig
  Småskaligt
  Landsbygd
  Landsbygden
  By
  Byar
  Hus
  Timmerhus
  Bostadshus
  50s
  1950s
  Fifties
 • SC231702.jpg
  SC
  Skogshuggare förr i tiden. I ödemarksbyn Ulvsjö, nio mil norr om Mora arbetade Elise Olofsson som lärarinna mellan åren 1915-1934. En del av sina upplevelser har hon beskrivit i boken Ödemarkens folk 1937. En man står bredvid en nyfälld gran med sin timmersvans i ena handen. Sågen som är en svensk uppfinning av Jonas Eriksson Landén i slutet av 1800-talet. Som många andra uppfinnare fick han aldrig någon ersättning för sin uppfinning, inte heller hjälp att söka patent på den. En kuriosa detalj är att sågen har ett tillbehör kallad Sågkamraten. En fjäder som hjälpte till att dra tillbaka timmersågen och underlättade arbetet. Sverige 1920-tal
  Genre
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Person
  Personer
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Helfigur
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Korsordsbilder
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Människa
  Svenskt
  I
  Gamla bilder
  Sveriges
  Man
  Män
  Yrke
  Yrken
  Classic
  Gubbe
  Gubbar
  Vardag
  Vardagsliv
  Arbeta
  Arbetar
  Arbetare
  Arbete
  Jobb
  Jobba
  Jobbar
  Jobbare
  Gammaldags
  Gammeldags
  Anställd
  Anställda
  Dokumentär
  Dokumentära
  Dokumentärt
  Arbetskläder
  Verktyg
  Såg
  Skogsarbete
  Skogsarbetare
  Skogsjobbare
  Skogshuggare
  Timmerhuggning
  Timmerhuggare
  20-tal
  20-tals
  20-talet
  1920-tal
  1920-tals
  1920-talet
  Gran
  Fälld
  Fällda
  Arbetsklädor
  Utomhus
  Ute
  Byxor
  Stubbe
  Virke
  Virkesindustri
  Virkesindustrin
  Ackord
  Keps
  Manuellt
  Avverkning
  Skogsavverkning
  Skogsägare
  Småbruk
  Småbrukar
  Trädfällning
  Redskap
  Handredskap
  Stocksåg
  Sågkamrat
  Sågkamraten
  Timmersvans
  Timmer
  Sågsvans
  Norrlandssågen
  Uppfinnare
  Uppfinning
  Uppfinningar
  Jonas Eriksson Landen
  Ulvsjö
  Ödemarkens folk
  Elise Olofsson
  20s
  1920s
  Twenties
  Men
 • KG229467.jpg
  SC
  Lantbruk förr i tiden. Här en ung kvinna på Hamra gård i Botkyrka utanför Stockholm som rensar ogräs från grödan. Hamra gård förvävades av Gustaf de Laval, ägare av företaget AB Separator. Numera företaget DeLavals mönstergård. Juli 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Piga
  Pigor
  Civil
  Civila
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Glad
  Glada
  Ogräs
  Fält
  Gröda
  Rensar ogräs
  Jobb
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  tumba
  Botkyrka
  Hamra
 • KG229468.jpg
  SC
  Lantbruk förr i tiden. Här en ung kvinna på Hamra gård i Botkyrka utanför Stockholm som rensar ogräs från grödan. Hamra gård förvävades av Gustaf de Laval, ägare av företaget AB Separator. Numera företaget DeLavals mönstergård. Juli 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Piga
  Pigor
  Civil
  Civila
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Glad
  Glada
  Ogräs
  Fält
  Gröda
  Rensar ogräs
  Jobb
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  tumba
  Botkyrka
  Hamra
 • KG229469.jpg
  SC
  Lantbruk förr i tiden. Här en ung kvinna på Hamra gård i Botkyrka utanför Stockholm som vant hanterar hästen och tömmarna i samband med den årliga höskörden. Med den här hästdragna höräfsan räfsas hö ihop. Hamra gård förvävades av Gustaf de Laval, ägare av företaget AB Separator. Numera företaget DeLavals mönstergård. Juli 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Piga
  Pigor
  Civil
  Civila
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Glad
  Glada
  Häst och vagn
  Arbetshäst
  Arbetshästar
  Höräfsa
  Skörd
  Skördearbete
  Skörden
  Höskörd
  Räfsa
  Hästredskap
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  tumba
  Botkyrka
  Hamra
 • SC231189.jpg
  SC
  Skördearbete förr i tiden. Höskörden är i full gång och Alice Klementz och Ragnar Eriksson kör hem ett fullt hölass. den 16 Juli 1949
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Skördarbete
  Gård
  Gårdar
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Man
  Män
  Tömmar
  Hölass
  Lass
  Par
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Couple
 • SC230634.jpg
  SC
  Bonde sätter potatis förr i tiden. Herr David Eklund i Dalarna, Skräddartorp Ulriksberg sätter potatis. Här en paus i arbetet där en pojke håller hästen som tacksamt får vila en stund. Med hjälp av en enkel potatisplog gör drängen en potatisfåra och pigorna sätter potatisen i.
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Potatis
  Potatissättning
  Sätta
  Sätter
  Potatisland
  Piga
  Pigor
  Dräng
  Drängar
  Plog
  Potatisplog
  Potatisåker
  Åker
  Pojke
  Lantarbetare
  Arbetshäst
 • SC230629.jpg
  SC
  Lantbruk förr i tiden. Här fröken Elsa Larsson som vant hanterar hästen och tömmarna. Vagnen är en enkelaxlad vagn med en tunna vatten lastad på. Året är 1943 och många kvinnor gjorde beredskapsarbete på lantbruk runt om i Sverige och gjorde männens sysslor minst lika bra. Sverige 1943
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Piga
  Pigor
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Vatten
  Tunna
  Vagn
  Häst och vagn
  Arbetshäst
  Arbetshästar
  Lantarbetare
 • SC230630.jpg
  SC
  Såningsman förr i tiden. En man vandrar över en åker med en säck utsäde som han enkelt sprider för hand över jorden. Metoden kräver dock ett visst handlag. 1930-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Sätta
  Sätter
  Dräng
  Drängar
  Åker
  Utsäde
  Sår
  Såningsman
  Såningsmannen
  Åkrar
  Sådd
  Sådden
  Vårsådd
  Frö
  Frön
  Växtföljd
  Odling
  Gröda
  Grödor
  Växtodling
  30-tal
  30-tals
  30-talet
  1930-tal
  1930-tals
  1930-talet
  Lantarbetare
 • SC230597.jpg
  SC
  Jordbruksmark förr i tiden. Här ett svenskt odlingslandskap där höhässjor fortfarande står uppställda i åkerkanterna för att åter användas vid kommande höskörd. Numera en sällsynt syn. Sverige 1950-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Småbönder
  Livsstil
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Gård
  Gårdar
  Åker
  Åkrar
  Växtföljd
  Odling
  Gröda
  Grödor
  Växtodling
  Ängar
  Fält
  Hässja
  Hässjor
  Odlingslandskap
  Landskap
  Geografi
  Kultur
  Kulturlandskap
  Teg
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Färg
  Färgbild
  Färgbilder
  Småskalig
  Småskaligt
 • SC229031.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här en ung kvinna med en vetekärve över axeln som glatt vinkar. Sverige 1940-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Skördarbete
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Kärve
  Vete
  Vetekärve
  Propaganda
  Vetefält
  Fält
  Gröda
  Grödor
  Säd
  Sädesslag
  Sädeslag
  Beredskapstjänst
  Lantarbetare
 • SC229025.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här en ung kvinna som skördehjälp och det är havre som skördas och havrekärvarna torkas på fältet på varandra spetsade på en stör. Sverige 1943
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Räfsa
  Skördarbete
  Havre
  Havrekärve
  Havrekärvar
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Man
  Män
  Lantarbetare
 • SC229029.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här en ung kvinna som kör en häst med en räfsa bakom. Det är havre som skördas och havrekärvarna torkas på fältet på varandra spetsade på en stör. Sverige 1943
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Räfsa
  Skördarbete
  Havre
  Havrekärve
  Havrekärvar
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Lantarbetare
  Arbetshäst
 • SC229027.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här en ung kvinna som skördehjälp och det är havre som skördas och havrekärvarna torkas på fältet på varandra spetsade på en stör. Sverige 1943
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Räfsa
  Skördarbete
  Havre
  Havrekärve
  Havrekärvar
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Man
  Män
  Lantarbetare
 • SC230634.jpg
  SC
  Bonde sätter potatis förr i tiden. Herr David Eklund i Dalarna, Skräddartorp Ulriksberg sätter potatis. Här en paus i arbetet där en pojke håller hästen som tacksamt får vila en stund. Med hjälp av en enkel potatisplog gör drängen en potatisfåra och pigorna sätter potatisen i.
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Potatis
  Potatissättning
  Sätta
  Sätter
  Potatisland
  Piga
  Pigor
  Dräng
  Drängar
  Plog
  Potatisplog
  Potatisåker
  Åker
  Pojke
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Boy
  Boys
 • SC230629.jpg
  SC
  Lantbruk förr i tiden. Här fröken Elsa Larsson som vant hanterar hästen och tömmarna. Vagnen är en enkelaxlad vagn med en tunna vatten lastad på. Året är 1943 och många kvinnor gjorde beredskapsarbete på lantbruk runt om i Sverige och gjorde männens sysslor minst lika bra. Sverige 1943
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Piga
  Pigor
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Vatten
  Tunna
  Vagn
  Häst och vagn
  Arbetshäst
  Arbetshästar
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
 • SC230630.jpg
  SC
  Såningsman förr i tiden. En man vandrar över en åker med en säck utsäde som han enkelt sprider för hand över jorden. Metoden kräver dock ett visst handlag. 1930-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Sätta
  Sätter
  Dräng
  Drängar
  Åker
  Utsäde
  Sår
  Såningsman
  Såningsmannen
  Åkrar
  Sådd
  Sådden
  Vårsådd
  Frö
  Frön
  Växtföljd
  Odling
  Gröda
  Grödor
  Växtodling
  30-tal
  30-tals
  30-talet
  1930-tal
  1930-tals
  1930-talet
  Lantarbetare
  30s
  1930s
  Thirties
 • SC230597.jpg
  SC
  Jordbruksmark förr i tiden. Här ett svenskt odlingslandskap där höhässjor fortfarande står uppställda i åkerkanterna för att åter användas vid kommande höskörd. Numera en sällsynt syn. Sverige 1950-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Småbönder
  Livsstil
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Gård
  Gårdar
  Åker
  Åkrar
  Växtföljd
  Odling
  Gröda
  Grödor
  Växtodling
  Ängar
  Fält
  Hässja
  Hässjor
  Odlingslandskap
  Landskap
  Geografi
  Kultur
  Kulturlandskap
  Teg
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Färg
  Färgbild
  Färgbilder
  Småskalig
  Småskaligt
  50s
  1950s
  Fifties
 • SC229031.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här en ung kvinna med en vetekärve över axeln som glatt vinkar. Sverige 1940-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Skördarbete
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Kärve
  Vete
  Vetekärve
  Propaganda
  Vetefält
  Fält
  Gröda
  Grödor
  Säd
  Sädesslag
  Sädeslag
  Beredskapstjänst
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC229029.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här en ung kvinna som kör en häst med en räfsa bakom. Det är havre som skördas och havrekärvarna torkas på fältet på varandra spetsade på en stör. Sverige 1943
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Räfsa
  Skördarbete
  Havre
  Havrekärve
  Havrekärvar
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC229025.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här en ung kvinna som skördehjälp och det är havre som skördas och havrekärvarna torkas på fältet på varandra spetsade på en stör. Sverige 1943
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Höskörd
  Höslåtter
  Slåtter
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Häst
  Draghäst
  Räfsa
  Skördarbete
  Havre
  Havrekärve
  Havrekärvar
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Man
  Män
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men