• ALF8478.jpg
  ALFJ
  Landskap vid Vemmenhög, Skurups kommun, Skåne
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skåne
  gård
  gårdar
  skånegård
  skånegårdar
  landskap
  landskapsbild
  landskapsbilder
  raps
  fält
  rapsfält
  odling
  odlingfält
  jordbruk
  jordbruksfält
  skånsk
  skånska
  odlingsmark
  odlingsmarker
  vår
 • ALF8481.jpg
  ALFJ
  Landskap vid Vemmenhög, Skurups kommun, Skåne
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skåne
  gård
  gårdar
  skånegård
  skånegårdar
  landskap
  landskapsbild
  landskapsbilder
  raps
  fält
  rapsfält
  odling
  odlingfält
  jordbruk
  jordbruksfält
  skånsk
  skånska
  odlingsmark
  odlingsmarker
  vår
 • ALF8479.jpg
  ALFJ
  Röd Toyota på grusväg i Skåne
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skåne
  landskap
  landskapsbild
  landskapsbilder
  raps
  fält
  rapsfält
  odling
  odlingfält
  jordbruk
  jordbruksfält
  skånsk
  skånska
  odlingsmark
  odlingsmarker
  vår
  rapsblomma
  blommande
  väg
  vägar
  bil
  bilar
  röd
  röda
  grusväg
  grusvägar
  skylt
  skyltar
  varning
  varningsskylt
  varningsskyltar
  vägskylt
  trafikskylt
  för
  flera
  kurva
  kurvor
  farlig
  farliga
  kurvig
  kurviga
 • ALF8476.jpg
  ALFJ
  Skogsdunge i rapsfält på Österlen i Skåne
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skåne
  landskap
  landskapsbild
  landskapsbilder
  raps
  fält
  rapsfält
  odling
  odlingfält
  jordbruk
  jordbruksfält
  skånsk
  skånska
  odlingsmark
  odlingsmarker
  vår
  rapsblomma
  blommande
 • SC269675.jpg
  SC
  Beppe Wolgers. Född 10 november 1928, död 6 augusti 1986. Bilden tagen 1972 och på Beppes hemman i byn Öhn utanför Strömsund i Jämtland dit han flyttade 1969. Här skrev han bland annat manuset till filmen Dunderklumpen.
  Genre
  Svenska
  Svenskt
  Svensk
  Sverige
  Bilder från förr
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Förr
  Person
  Personer
  Och
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Kändisar
  från
  svartvit
  svartvita
  dåtid
  med
  i
  människa
  människor
  av
  sveriges
  Inne
  inomhus
  Beppe Wolgers
  Författare
  Man
  Män
  Porträtt
  70-tal
  70-tals
  70-talet
  Öhn
  Jämtland
  Såningsman
  Jordbruk
 • ALF8379.jpg
  ALFJ
  Hammars by i Ystads kommun i Skåne
  Genre
  och
  med
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skåne
  gård
  gårdar
  skånegård
  skånegårdar
  odlingslandskap
  fält
  odlingsfält
  vår
  våren
  landskap
  landskaps
  landskapsbild
  landskapsbilder
  åker
  åkrar
  jordbruk
 • SC302315.jpg
  SC
  Hamra Gård Tumba Augusti. 1955 Hamra gård har bondeanor från medeltiden. 1894 köptes den av AB Separator som där byggde upp ett mönsterjordbruk. Gammal gård i Botkyrka socken Här en Självbindaren av märket Aktiv och And Fischer A-B, en skördemaskin 1955
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Retro
  Bilder från förr
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Bild
  Bilder
  Svenskar
  Med
  och
  Länder
  förr
  sv/v
  svenskt
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  jordbruk
  jordbrukare
  yrke
  yrken
  bonde
  bönder
  maskin
  maskiner
  jordbruks
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  skörd
  skörda
  skördar
  säd
  Självbindare
  odling
  odlingar
  av
  traktor
  traktorer
  skördemaskin
  skördemaskiner
  fält
  odlingsfält
  skördearbete
  Hamra
  lantbruk
  lantbrukare
  Ute
  Utomhus
  Åker
  åkrar
  Genre
  tumba
  Botkyrka
  Gård
  jordbruksfält
  skördetröska
  skördetröskor
  åker
 • SC302314.jpg
  SC
  Hamra Gård Tumba Augusti. 1955 Hamra gård har bondeanor från medeltiden. 1894 köptes den av AB Separator som där byggde upp ett mönsterjordbruk. Gammal gård i Botkyrka socken Här tröskverket Herkules 1955
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Retro
  Bilder från förr
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Bild
  Bilder
  Svenskar
  Med
  och
  Länder
  förr
  sv/v
  svenskt
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  jordbruk
  jordbrukare
  yrke
  yrken
  bonde
  bönder
  maskin
  maskiner
  jordbruks
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  skörd
  skörda
  skördar
  säd
  Självbindare
  odling
  odlingar
  av
  traktor
  traktorer
  skördemaskin
  skördemaskiner
  fält
  odlingsfält
  skördearbete
  Hamra
  lantbruk
  lantbrukare
  Ute
  Utomhus
  Åker
  åkrar
  Genre
  tumba
  Botkyrka
  Gård
  självindare
  självindaren
  jordbruksfält
  skördetröska
  skördetröskor
  åker
 • SC302313.jpg
  SC
  Hamra Gård Tumba Augusti. 1955 Hamra gård har bondeanor från medeltiden. 1894 köptes den av AB Separator som där byggde upp ett mönsterjordbruk. Gammal gård i Botkyrka socken Här en Bolinder-Munktell traktor som drar en harv på en stenig åker 1955
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Retro
  Bilder från förr
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Bild
  Bilder
  Svenskar
  Med
  och
  Länder
  förr
  sv/v
  svenskt
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  jordbruk
  jordbrukare
  yrke
  yrken
  bonde
  bönder
  maskin
  maskiner
  jordbruks
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  av
  traktor
  traktorer
  fält
  odlingsfält
  Hamra
  lantbruk
  lantbrukare
  Ute
  Utomhus
  Åker
  åkrar
  Genre
  tumba
  Botkyrka
  Gård
  jordbruksfält
  bolinder
  Munktell
  BM
  harv
  harva
  harvar
  fjäderharv
  sten
  stenig
  stenigt
  stenar
  bolinder-munktell
  åker
 • SC302312.jpg
  SC
  Hamra Gård Tumba Augusti. 1955 Hamra gård har bondeanor från medeltiden. 1894 köptes den av AB Separator som där byggde upp ett mönsterjordbruk. Gammal gård i Botkyrka socken Här tröskverket Herkules 1955
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Retro
  Bilder från förr
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Bild
  Bilder
  Svenskar
  Med
  och
  Länder
  förr
  sv/v
  svenskt
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  jordbruk
  jordbrukare
  yrke
  yrken
  bonde
  bönder
  maskin
  maskiner
  jordbruks
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  skörd
  skörda
  skördar
  säd
  Självbindare
  odling
  odlingar
  av
  traktor
  traktorer
  skördemaskin
  skördemaskiner
  fält
  odlingsfält
  skördearbete
  Hamra
  lantbruk
  lantbrukare
  Ute
  Utomhus
  Åker
  åkrar
  Genre
  tumba
  Botkyrka
  Gård
  självindare
  självindaren
  jordbruksfält
  skördetröska
  skördetröskor
  åker
 • ALF8316.jpg
  ALFJ
  Inplastade balar med djurfoder i vinterlandskap
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  vinter
  snö
  rundbal
  rundbalar
  jordbruk
  ensilage
  ensilagebal
  ensilagebalar
  ensilageplast
  ute
  utomhus
  åker
  åkrar
 • RT79451.jpg
  Roger Tillberg
  SMÅBRUK Södermanland vid Vadsjön
  genre
  jordbruk
  med
  natur
  och
  småbruk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Södermanland
 • RT79313.jpg
  Roger Tillberg
  SJÄLVBINDAREN smörjs upp o ses över på fälten spec 81
  genre
  jordbruk
  med
  och
  självbindare
  skörd
  Svensk
  Svenska
  Sverige
  säd
 • RT79311.jpg
  Roger Tillberg
  VÅRBRUK Skåne fälten harvas inna sådden SPEC 79
  genre
  harvning
  hästar
  jordbruk
  med
  och
  skåne
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  vår
 • RT79312.jpg
  Roger Tillberg
  BETLASTEN töms i betrännan vid sockerbruket spec 80
  betor
  genre
  Jordbruk
  med
  och
  outdoor
  skörd
  sockerbetor
  Svenskt
  Sverige
  Sveska
 • ALF8289.jpg
  ALFJ
  Miljövård. Honungsört (Phacelia tanacetifolia), fånggröda som binder kvävet och skonar havet på Strandåkra gård, Abbekås, Skåne 2021
  Honungsfacelia
  Honungsört
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  jordbruk
  odling
 • ALF8237.jpg
  ALFJ
  Halm pressas till halmbalar på åker vid Skurup, Skåne
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skörd
  skörda
  skördar
  halm
  halmpress
  halmbal
  halmbalar
  jordbruk
  åker
  åkrar
  traktor
  traktorer
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  maskin
  maskiner
  bonde
  bönder
 • ALF8236.jpg
  ALFJ
  Halm pressas till halmbalar på åker vid Skurup, Skåne
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skörd
  skörda
  skördar
  halm
  halmpress
  halmbal
  halmbalar
  jordbruk
  åker
  åkrar
  traktor
  traktorer
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  maskin
  maskiner
  bonde
  bönder
 • ALF8235.jpg
  ALFJ
  Halm pressas till halmbalar på åker vid Skurup, Skåne
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  skörd
  skörda
  skördar
  halm
  halmpress
  halmbal
  halmbalar
  jordbruk
  åker
  åkrar
  traktor
  traktorer
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  maskin
  maskiner
  bonde
  bönder
 • ALF8247.jpg
  ALFJ
  Skördetröska i Skåne 2021
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  jordbruk
  bonde
  bönder
  säd
  sädesfält
  fält
  skördetröska
  skördetröskor
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbruks
  åker
  skåne
 • ALF8246.jpg
  ALFJ
  Skördetröska tömmer under gång den tröskade säden i medföljande traktor med släp i Skåne 2021
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  jordbruk
  bonde
  bönder
  säd
  sädesfält
  fält
  skördetröska
  skördetröskor
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbruks
  åker
  skåne
 • ALF8245.jpg
  ALFJ
  Skördetröska tömmer under gång den tröskade säden i medföljande traktor med släp i Skåne 2021
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  jordbruk
  bonde
  bönder
  säd
  sädesfält
  fält
  skördetröska
  skördetröskor
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbruks
  åker
  skåne
 • ALF8244.jpg
  ALFJ
  Skördetröska i Skåne 2021
  Genre
  länder
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  jordbruk
  bonde
  bönder
  säd
  sädesfält
  fält
  skördetröska
  skördetröskor
  jordbruksmaskin
  jordbruksmaskiner
  jordbruks
  åker
  skåne
 • 0629494706.jpg
  Avalon
  Moget Lin 2021
  Genre
  och
  med
  lin
  jordbruk
  växt
  växter
  moget
  linäng
  linodling
  linodlingar
 • 0629494694.jpg
  Avalon
  Moget Lin 2021
  Genre
  och
  med
  lin
  jordbruk
  växt
  växter
  moget
  linäng
  linodling
  linodlingar