• RP232423.jpg
  Roland Palm
  Mjölk förr i tiden. En mjölkbonde hart kört sina mjölkkrukor till vägskälet där de ställs på ett mjölkbord , för hämtning och vidaretransport av mjölkkrukorna av den färska mjölken till mejeriet. Numera sköts hämtningen av mjölken av en tankbil på gården, då under förutsättning att tillräcklig volym kan levereras. Mannen på bilden heter Erik Eriksson och bilden tagen i byn Ris som ligger i Frändefors Dalsland. 1973
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Från
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Utomhus
  Ute
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Mjölk
  Lantbruksarbete
  Lantbruksarbetare
  70-tal
  70-tals
  70-talet
  1970-tal
  1970-tals
  1970-talet
  Mjölkbonde
  Mjölkbönder
  Mjölkkruka
  Mjölkkrukor
  Mjölkpallar
  Mjölkbord
  Mjölkkanna
  Mjölkkannor
  Kärl
  Saab
  Sommar
  Sommaren
  Lantarbetare
  70s
  1970s
  Seventies
  Dalsland
  Bil
  Bilar
 • KG308979.jpg
  K-G Kristoffersson
  Kvinna sitter och kör häst och vagn på slåttern Juli 1940
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  höet
  slåtter
  slåttern
  slåtta
  slåttar
  vall
  vallen
  höskörd
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  skördetid
  skördetider
  slått
  höbärgning
  1940-tal
  1940-talet
  1940-tals
  40-tal
  40-talet
  40-tals
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  höskörden
  häst
  hästar
  draghäst
  draghästar
  höslåtter
  kvinna
  tjej
  jordbruksredskap
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  höslåttern
  kvinnor
  åker
  åkrar
  höbärgningen
  höand
  vallskörd
  vagn
  hästvagn
  krigstid
  krigstider
  kör
 • KG270213.jpg
  KG
  Ödemarksbyn Akkavare i Norrbotten. Abmot Viltok brukar jorden som gränsar till sjön Etnajaure, livets sjö. Till byn finns ingen väg, endast vandring de fem milen från Gällivare. Byn har heller ingen elektricitet. Abmot är 64 år och hans fru Hilma 58. Familjen har tre kor, tre kalvar och arton får och byns enda häst. Här under slåttern som görs för hand. Markerna är myrodlingar som byns familjer äger gemensamt. Det är ett tungt arbete som pågår i åtta veckor. Bilden ur ett bildreportage med rubriken Byn dit inga vägar bär, publicerat i tidningen Se nr 40 1949.
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Självhushåll
  Självhushållning
  Ödebygd
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Norrbotten
  Arbete
  Arbetare
  Man
  Män
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Hemmansägare
  Arbetarhänder
  Händer
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Svett
  Paus
  Vila
  Pusta
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Gubbe
  Farbror
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Trädgårdsskötsel
  Trädgårdsredskap
  Kratta
  Krattor
  Korsordsbilder
  Hatt
  Skjorta
  Rutig
  Rutigt
  Rutiga
  Kläder
  Arbetarkläder
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Se 40 1949
  Pressklipp
  Tidningssida
  Tidningssidor
  Bildreportage
 • KG270214.jpg
  KG
  Ödemarksbyn Akkavare i Norrbotten. Abmot Viltok brukar jorden som gränsar till sjön Etnajaure, livets sjö. Till byn finns ingen väg, endast vandring de fem milen från Gällivare. Byn har heller ingen elektricitet. Abmot är 64 år och hans fru Hilma 58. Familjen har tre kor, tre kalvar och arton får och byns enda häst. Här under slåttern som görs för hand. Markerna är myrodlingar som byns familjer äger gemensamt. Det är ett tungt arbete som pågår i åtta veckor. Bilden ur ett bildreportage med rubriken Byn dit inga vägar bär, publicerat i tidningen Se nr 40 1949.
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Självhushåll
  Självhushållning
  Ödebygd
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Norrbotten
  Arbete
  Arbetare
  Man
  Män
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Hemmansägare
  Arbetarhänder
  Händer
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Svett
  Paus
  Vila
  Pusta
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Gubbe
  Farbror
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Trädgårdsskötsel
  Trädgårdsredskap
  Kratta
  Krattor
  Korsordsbilder
  Hatt
  Skjorta
  Rutig
  Rutigt
  Rutiga
  Kläder
  Arbetarkläder
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Se 40 1949
  Pressklipp
  Tidningssida
  Tidningssidor
  Bildreportage
 • KG270215.jpg
  KG
  Ödemarksbyn Akkavare i Norrbotten. Abmot Viltok brukar jorden som gränsar till sjön Etnajaure, livets sjö. Till byn finns ingen väg, endast vandring de fem milen från Gällivare. Byn har heller ingen elektricitet. Abmot är 64 år och hans fru Hilma 58. Familjen har tre kor, tre kalvar och arton får och byns enda häst. Här under slåttern som görs för hand. Markerna är myrodlingar som byns familjer äger gemensamt. Det är ett tungt arbete som pågår i åtta veckor. Bilden ur ett bildreportage med rubriken Byn dit inga vägar bär, publicerat i tidningen Se nr 40 1949.
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Självhushåll
  Självhushållning
  Ödebygd
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Norrbotten
  Arbete
  Arbetare
  Man
  Män
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Hemmansägare
  Arbetarhänder
  Händer
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Svett
  Paus
  Vila
  Pusta
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Gubbe
  Farbror
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Trädgårdsskötsel
  Trädgårdsredskap
  Kratta
  Krattor
  Korsordsbilder
  Hatt
  Skjorta
  Rutig
  Rutigt
  Rutiga
  Kläder
  Arbetarkläder
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Se 40 1949
  Pressklipp
  Tidningssida
  Tidningssidor
  Bildreportage
 • SC263535.jpg
  SC
  Leksand Dalarna. En äldre kvinna bär vatten i träkärl hängande i ett ok över axlarna. Ett vardagsarbete på gården förr i tiden. På gården står timrade hus och en gärdesgård. 1920-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Lantbrukar
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Glad
  Glada
  Lantbruksarbete
  Lantbruksarbetare
  Kulla
  Kultur
  20-tal
  20-tals
  20-talet
  1920-tal
  1920-tals
  1920-talet
  Dokumentär
  Dokumentärt
  Dokumentära
  Kunskap
  Bondepraktikan
  Gumma
  Tant
  Kärl
  Träkärl
  Dalarna
  Lantarbetare
  20s
  1920s
  Twenties
  Leksand
  Ok
  Sommar
  Hus
  Timmerhus
  Hemman
 • SC263006.jpg
  SC
  Lantbruk förr i tiden. Två barn hjälper till med mjölkningen en sommardag. Vid den här tiden och på alla små jordbruk hjälptes familjen åt med alla sysslor. Sverige 1940-tal
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  bönder
  jordbruk
  jordbrukare
  ko
  kor
  kossa
  kossor
  mjölk
  mjölka
  mjölkar
  bondgård
  bondgårdar
  mjölkning
  mjölkpall
  mjölkpallar
  mjölkpallen
  sitta
  sitter
  ute
  utomhus
  kohage
  kohagen
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  1940-tals
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  sommar
  handmjölka
  handmjölkar
  handmjölkning
  mjölkko
  mjölkkor
  arbete
  arbetare
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Barn
  Lill-piga
  Flicka
  Flickor
  1941
  Småland
 • SC263007.jpg
  SC
  Fäbodliv förr i tiden. En kvinna på fäboden tillagar äkta mesost i en stor kittel som puttrar över elden. På fäboden var sommaren en arbetsam tid där arbetet bestod av att sköta djuren som kunde vara kor, getter och får. Mjölka och förädla mjölken till grädde och ost. Härjedalen 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Lantbrukar
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Glad
  Glada
  Lantbruksarbete
  Lantbruksarbetare
  Ung
  Unga
  Under
  Piga
  Fäbod
  Fäbodar
  Fäbodvall
  Kulla
  Kultur
  Fäbodkultur
  Fäboddrift
  Fäbodstinta
  Fäbodstintor
  Fäbodjänta
  Fäbodjäntor
  Vallpiga
  Dokumentär
  Dokumentärt
  Dokumentära
  Kunskap
  Bondepraktikan
  Ost
  Osttillverkning
  Ysta
  Ystar
  Kärl
  Lantarbetare
  Fäbodliv
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940
  Mesost
  Härjedalen
 • SC263008.jpg
  SC
  Lantbruk förr i tiden. Två flickor hjälper till med mjölkningen en sommardag. Ibland kallades barnen lill-pigor. Vid den här tiden och på alla små jordbruk hjälptes familjen åt med alla sysslor. Bilden tagen i byn Angseboda Småland 1941
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  bönder
  jordbruk
  jordbrukare
  ko
  kor
  kossa
  kossor
  mjölk
  mjölka
  mjölkar
  bondgård
  bondgårdar
  mjölkning
  mjölkpall
  mjölkpallar
  mjölkpallen
  sitta
  sitter
  ute
  utomhus
  kohage
  kohagen
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  1940-tals
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  sommar
  handmjölka
  handmjölkar
  handmjölkning
  mjölkko
  mjölkkor
  arbete
  arbetare
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Barn
  Lill-piga
  Flicka
  Flickor
  1941
  Småland
 • KG261106.jpg
  KG
  Bondeliv förr. Löparen Åke Spångert. 1916-1998. Han arbetar på familjens gård och står här bakom hästplogen. Tyglarna till hästen har han hängande runt nacken. Juli 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Sport
  Idrott
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Man
  Män
  Person
  Personer
  Löpare
  Löpning
  Ung
  Unga
  Utomhus
  Ute
  Idrottsman
  Idrottsmän
  Kille
  Killar
  Kändisar
  Åke Jansson
  Åke Spångert
  Spånga
  Brandkårens IK
  1940
  Bonde
  Bönder
  Lantbruk
  Lantbrukar
  Lantbrukare
  Jordbruk
  Redskap
  Plog
  Plöja
  Plöjer
  Hästplog
  Tyglar
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Jordbruksmaskin
  Jordbruksmaskiner
  Lantarbetare
 • KG261104.jpg
  KG
  Bondeliv förr. Löparen Åke Spångert. 1916-1998. Till vänster arbetar han på familjens gård och hämtar vatten ur en brunn och fyller i en tunna på en vagn. Vattnet används till bevattning och för att gårdens djur ska få dricksvatten. Juli 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Sport
  Idrott
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Man
  Män
  Person
  Personer
  Löpare
  Löpning
  Ung
  Unga
  Utomhus
  Ute
  Idrottsman
  Idrottsmän
  Kille
  Killar
  Kändisar
  Åke Jansson
  Åke Spångert
  Spånga
  Brandkårens IK
  1940
  Bonde
  Bönder
  Lantbruk
  Lantbrukar
  Lantbrukare
  Jordbruk
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Lantarbetare
  Vatten
  Vattenbrunn
  Brunn
  Brunnar
  Dricksvatten
  Vattenhink
  Hink
  Hinkar
  Kärl
  Embar
  Vattentunna
  Häst och vagn
  Draghäst
  Draghästar
  Arbetshäst
  Arbetshästar
  Lantbruksdjur
  Djur
  Vagn
 • KG261103.jpg
  KG
  Bondeliv förr. Löparen Åke Spångert. 1916-1998. Han arbetar på familjens gård och har hämtat vatten ur en brunn och fyllt i en tunna på en vagn. Vattnet används till bevattning och för att gårdens djur ska få dricksvatten. Juli 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Sport
  Idrott
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Man
  Män
  Person
  Personer
  Löpare
  Löpning
  Ung
  Unga
  Utomhus
  Ute
  Idrottsman
  Idrottsmän
  Kille
  Killar
  Kändisar
  Åke Jansson
  Åke Spångert
  Spånga
  Brandkårens IK
  1940
  Bonde
  Bönder
  Lantbruk
  Lantbrukar
  Lantbrukare
  Jordbruk
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Lantarbetare
  Vatten
  Vattenbrunn
  Brunn
  Brunnar
  Dricksvatten
  Vattentunna
  Häst och vagn
  Draghäst
  Draghästar
  Arbetshäst
  Arbetshästar
  Lantbruksdjur
  Djur
  Vagn
 • KG261105.jpg
  KG
  Bondeliv förr. Löparen Åke Spångert. 1916-1998. Till höger arbetar han på familjens gård och hämtar vatten ur en brunn och fyller i en tunna på en vagn. Vattnet används till bevattning och för att gårdens djur ska få dricksvatten. Juli 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Sport
  Idrott
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Människor
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Man
  Män
  Person
  Personer
  Löpare
  Löpning
  Ung
  Unga
  Utomhus
  Ute
  Idrottsman
  Idrottsmän
  Kille
  Killar
  Kändisar
  Åke Jansson
  Åke Spångert
  Spånga
  Brandkårens IK
  1940
  Bonde
  Bönder
  Lantbruk
  Lantbrukar
  Lantbrukare
  Jordbruk
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Lantarbetare
  Vatten
  Vattenbrunn
  Brunn
  Brunnar
  Dricksvatten
  Vattenhink
  Hink
  Hinkar
  Kärl
  Embar
  Vattentunna
 • KG240067.jpg
  K-G Kristoffersson
  Fåraherde med sina får i skogen Norrbotten 1940-talet Sverige
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  korsordsbilder
  människa
  människor
  40-tal
  40-talet
  40-tals
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  ute
  utomhus
  person
  personer
  sommar
  lappland
  Norrbotten
  glesbygd
  glesbygden
  Ödebygd
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  landet
  vuxen
  vuxna
  man
  bonde
  bönder
  får
  fårbonde
  fårbönder
  sommaren
  djurhållning
  lantbruksdjur
  jordbruk
  jordbrukare
  självhushåll
  självhushållning
  valla
  vallar
  fåren
  fåraherede
  fårahereden
  grupp
  skog
  skogsbete
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC237100.jpg
  SC
  Sockerbetor skördas förr i tiden. En man skördar betor för hand. Han drar upp dem ur jorden och lägger dem i prydliga rader. Resmo Öland 1951
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Jordbruksarbete
  Arbetskraft
  Betor
  Betupptagning
  Betplockning
  Sockerbeta
  Sockerbetor
  Skörd
  Skördearbete
  Öland
  Öländsk
  Öländska
  Man
  Män
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  1951
  Lantarbetare
  50s
  1950s
  Fifties
  Men
  odling
  odlingar
  sockerbetsodling
  sockerbetsodlingar
 • SC237099.jpg
  SC
  Sockerbetor skördas förr i tiden. Två kvinnor arbetar med att skörda betor på en åker i Skåne. Det görs utan maskiner eller redskap med endast handkraft. 27 September 1939
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Jordbruksarbete
  Arbetskraft
  30-tal
  30-tals
  30-talet
  1930-tal
  1930-tals
  1930-talet
  1939
  Betor
  Betupptagning
  Betplockning
  Sockerbeta
  Sockerbetor
  Skörd
  Skördearbete
  Skåne
  Lantarbetare
  30s
  1930s
  Thirties
  odling
  odlingar
  sockerbetsodling
  sockerbetsodlingar
 • SC237101.jpg
  SC
  Ogräs rensas förr i tiden. Två unga kvinnor rensar ogräns på en åker på 1940-talet
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Jordbruksarbete
  Arbetskraft
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Ogräs
  Rensa ogräs
  Rensar ogräs
  Ung
  Unga
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
 • SC233580.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. En ung kvinna kör ett jordbruksredskap. Sverige 1942
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Vår
  Våren
  Vårbruk
  Piga
  Pigor
  Civil
  Civila
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Glad
  Glada
  Skördearbete
  Skörden
  Höskörd
  Hästredskap
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC233576.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här den unga Disa Edling som gör kvinnlig samhällstjänst i Upplands-Dalby när hon samlar in vass och torkar till foder. 25 Juli 1941
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Skörd
  Skörden
  Höskörden
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Skördar
  Skörda
  Handredskap
  Jordbruksredskap
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Hässja
  Hässjar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  1941
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC233577.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här på Sickelsjö gård utanför Arboga där ungdomar från Örebro arbetar med att rensa potatisland och kålland. 10 Juli 1942
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Redskap
  Korsordsbilder
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  1942
  Fyra
  Rensa
  Rensar
  Rensar ogräs
  Jordbruksarbete
  Mobilisering
  Arbetskraft
  Ungdom
  Ungdomar
  Ungdomen
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC233579.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här den unga Disa Edling som matar grisarna på en gård i Upplands Dalby den 25 Juli 1941
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Bönder
  Bonde
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Småbönder
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Korsordsbilder
  Lantbrukar
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Jordbruksarbete
  Mobilisering
  Arbetskraft
  Ungdom
  Ungdomar
  Ungdomen
  1941
  Gris
  Grisar
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC233578.jpg
  SC
  Beredskapsarbete. Under andra världskriget blev många svenska män inkallade i beredskapstjänst. Hemma på gårdarna fick många kvinnor arbete på jordbruken och skötte sysslor som männen i vanliga fall utförde. Här tre unga kvinnor som sitter utomhus på trappen. En skalar potatis, en kvinna mal kaffe och en kvinna vispar grädde i ett stort fat. Sverige 1940-tal
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Jordbruk
  Lantbruk
  Glesbygd
  Sverige
  Länder
  Arbete
  Arbetare
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Slit
  Knot
  Glesbygden
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Vardagslivet
  Arbetar
  Sliter
  Jobbar
  Livsstil
  Vuxen
  Vuxna
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Korsordsbilder
  Lantbrukar
  Utomhus
  Ute
  Civil
  Civila
  Beredskap
  Beredskapsarbete
  Kvinna
  Kvinnor
  Gård
  Gårdar
  Under kriget
  Krigsår
  Krigsåren
  Tjej
  Tjejer
  Helfigur
  Kvinnlig
  Kvinnliga
  Glad
  Glada
  Beredskapstjänst
  Mobilisering
  Arbetskraft
  Ungdom
  Ungdomar
  Ungdomen
  Hushållsarbete
  Skala
  Skalar
  Skalar potatis
  Kaffekvarn
  Mal
  Lantarbetare
  WW2
  World war 2
  World war II
  Second world war
  40s
  1940s
  Forties
  Domestic work
  House cleaning
  Men
 • SC242201.jpg
  SC
  Man slår med lie och skördar havren och kvinnan hjälper till på havreåkern 1940-talet
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  Korsordsbilder
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  slåtter
  slåttern
  slåtta
  slåttar
  vall
  vallen
  höskörd
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  skördetid
  skördetider
  slått
  1940-tal
  1940-talet
  1940-tals
  40-tal
  40-talet
  40-tals
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  par
  slå
  slår
  lie
  lien
  havre
  havrefält
  havrefältet
  säd
  sädesfält
  sädesfältet
  sädesskörd
  havreskörd
  havreskörden
  odling
  odlingar
  havreodling
  havreodlingar
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Couple
 • SC242179.jpg
  SC
  Man sitter i kör sin traktor 1940-tal
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  Korsordsbilder
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  man
  män
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  jordbruksredskap
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  kör
  traktor
  traktorer
  traktorn
  jordbruks
  jordbrukstraktor
  jordbrukstraktorer
  jordbrukstraktorn
  Lantarbetare
  Men
 • SC242180.jpg
  SC
  Man slipar sin lie med slipstål för att få vassa redskap inför slåttern 1940-tal
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  Korsordsbilder
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  man
  män
  Lieorv
  slipa
  slipar
  lie
  lien
  liar
  liarna
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  höet
  jordbruksredskap
  slåtter
  slåttern
  slåtta
  slåttar
  vall
  vallen
  vässa
  vässar
  orv
  slipsten
  slipstenar
  slipning
  av
  höskörd
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  skördetid
  skördetider
  slått
  höbärgning
  höand
  slipstål
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Väst