• 0621095577.jpg
  Avalon
  Anders Danielsen Lie during the 74th Cannes International Film Festival on Monday 12 July 2021 at Palais des festivals, Cannes.
  Kändisar
  Kändis
  och
  med
  Anders Danielsen Lie
 • 0621095568.jpg
  Avalon
  Anders Danielsen Lie during the 74th Cannes International Film Festival on Monday 12 July 2021 at Palais des festivals, Cannes.
  Kändisar
  Kändis
  och
  med
  Anders Danielsen Lie
 • 0621095573.jpg
  Avalon
  Anders Danielsen Lie during the 74th Cannes International Film Festival on Monday 12 July 2021 at Palais des festivals, Cannes.
  Kändisar
  Kändis
  och
  med
  Anders Danielsen Lie
 • ZB66_170893_0025.jpg
  Avalon
  Montage portrait of the five Secretaries-General of the United Nations. From top left, portrait of Trygve Lie (Norway), First United Nations Secretary-General, 1 February 1946-10 April 1953. Top centre, Dag Hammarskjöld (Sweden), Second Secretary-General of the United Nations, 10 April 1953-18 September 1961. Top right, U Thant (Burma), Third Secretary-General of the United Nations, 3 November 1961-22 December 1971. Below left Kurt Waldheim (Austria), Fourth Secretary-General of the United Nations 22 December 1971-15 December 1981. Below right, Javier Perez de Cuellar (Peru), Fifth Secretary-General of the United Nations, elected to office on 15 December 1981.
  Kändisar
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Svenskar
  i
  FN
  generalsekreterare
  UN
  Dag Hammarskjöld
  Trygve Lie
  U Thant
  Kurt Waldheim
  Javier Pérez de Cuéllar
  Javier Pérez de Cuellar
  Javier Perez de Cuellar
  Kändis
 • RP247482.jpg
  Roland Palm
  Man slår med lie på havrefältet vid Weibullsholm Skåne 1960
  och
  med
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  bild
  bilder
  and
  with
  sverige
  svensk
  svenskt
  svenska
  swedish
  färgbild
  färgbilder
  1960-tal
  1960-talet
  Genre
  skåne
  60-tal
  60-talet
  ute
  utomhus
  Weibullsholm
  lie
  slå
  slår
  bonde
  bönder
  jordbruk
  åker
  åkern
  säd
  sädesfält
  lantbruk
  odling
  havre
  havreåker
  havrefält
  havren
  lantbrukare
  jordbrukare
  havreodling
  odlingar
  havreodlingar
  sextiotal
  sextiotalet
  1960
  slå med lie
  slår med lie
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  slåtter
  slått
  sädesskörd
  säden
  man
  basker
 • RP247483.jpg
  Roland Palm
  Man slår med lie på havrefältet vid Weibullsholm Skåne 1960
  och
  med
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  bild
  bilder
  and
  with
  sverige
  svensk
  svenskt
  svenska
  swedish
  färgbild
  färgbilder
  1960-tal
  1960-talet
  Genre
  skåne
  60-tal
  60-talet
  ute
  utomhus
  Weibullsholm
  lie
  slå
  slår
  bonde
  bönder
  jordbruk
  åker
  åkern
  säd
  sädesfält
  lantbruk
  odling
  havre
  havreåker
  havrefält
  havren
  lantbrukare
  jordbrukare
  havreodling
  odlingar
  havreodlingar
  sextiotal
  sextiotalet
  1960
  slå med lie
  slår med lie
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  slåtter
  slått
  sädesskörd
  säden
  basker
  man
 • TR47804.jpg
  Roger Tillberg
  Ronny Svensson och Anne-Lie Rydé tävlande par i SVTs på spåret 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Ronny Svensson
  Ronny Svenson
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47803.jpg
  Roger Tillberg
  Ronny Svensson och Anne-Lie Rydé tävlande par i SVTs på spåret 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Ronny Svensson
  Ronny Svenson
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47802.jpg
  Roger Tillberg
  Ronny Svensson och Anne-Lie Rydé tävlande par i SVTs på spåret 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Ronny Svensson
  Ronny Svenson
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47801.jpg
  Roger Tillberg
  ANNE-LIE RYDÉ Sångerska 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47800.jpg
  Roger Tillberg
  ANNE-LIE RYDÉ Sångerska 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47799.jpg
  Roger Tillberg
  ANNE-LIE RYDÉ Sångerska 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47798.jpg
  Roger Tillberg
  ANNE-LIE RYDÉ Sångerska 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47794.jpg
  Roger Tillberg
  Ronny Svensson och Anne-Lie Rydé tävlande par i SVTs på spåret 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Ronny Svensson
  Ronny Svenson
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47793.jpg
  Roger Tillberg
  ANNE-LIE RYDÉ Sångerska 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • TR47792.jpg
  Roger Tillberg
  ANNE-LIE RYDÉ Sångerska 2016
  Kändisar
  och
  med
  svensk
  svenska
  svenskar
  Anne-Lie Rydé
  Anne-Lie Ryde
  AnneLie Rydé
  AnneLie Ryde
  Anne Lie Ryde
  Anne Lie Rydé
 • SC242201.jpg
  SC
  Man slår med lie och skördar havren och kvinnan hjälper till på havreåkern 1940-talet
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  Korsordsbilder
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  slåtter
  slåttern
  slåtta
  slåttar
  vall
  vallen
  höskörd
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  skördetid
  skördetider
  slått
  1940-tal
  1940-talet
  1940-tals
  40-tal
  40-talet
  40-tals
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  par
  slå
  slår
  lie
  lien
  havre
  havrefält
  havrefältet
  säd
  sädesfält
  sädesfältet
  sädesskörd
  havreskörd
  havreskörden
  odling
  odlingar
  havreodling
  havreodlingar
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Couple
 • SC242180.jpg
  SC
  Man slipar sin lie med slipstål för att få vassa redskap inför slåttern 1940-tal
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  Korsordsbilder
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  man
  män
  Lieorv
  slipa
  slipar
  lie
  lien
  liar
  liarna
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  höet
  jordbruksredskap
  slåtter
  slåttern
  slåtta
  slåttar
  vall
  vallen
  vässa
  vässar
  orv
  slipsten
  slipstenar
  slipning
  av
  höskörd
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  skördetid
  skördetider
  slått
  höbärgning
  höand
  slipstål
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Väst
 • SC242177.jpg
  SC
  Man slår med lie på sädesfältet 1940-talet
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  Korsordsbilder
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  höet
  slåtter
  slåttern
  slåtta
  slåttar
  vall
  vallen
  höskörd
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  skördetid
  skördetider
  slått
  höbärgning
  höand
  1940-tal
  1940-talet
  1940-tals
  40-tal
  40-talet
  40-tals
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  man
  män
  höskörden
  höslåtter
  slå
  slår
  lie
  lien
  åker
  åkern
  säd
  sädesfält
  sädesfältet
  fält
  fältet
  lieslåtter
  lieslåttern
  Lantarbetare
  40s
  1940s
  Forties
  Men
 • SC242170.jpg
  SC
  Män sitter ute under ett träd och slipar sina liar med slipsten för att få vassa redskap inför slåttern 1930-talet
  Genre
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  människa
  människor
  person
  personer
  kläder
  tidstypisk
  tidstypiskt
  tidstypiska
  Korsordsbilder
  skörd
  skörda
  skördar
  sommar
  ute
  utomhus
  man
  män
  Lieorv
  slipa
  slipar
  lie
  lien
  liar
  liarna
  Jordbruk
  Jordbrukare
  Lantbruk
  Lantbrukare
  höet
  jordbruksredskap
  flera
  tillsammans
  grupp
  grupper
  slåtter
  slåttern
  slåtta
  slåttar
  vall
  vallen
  vässa
  vässar
  orv
  1930-tal
  1930-talet
  1930-tals
  30-tal
  30-tals
  30-talet
  slipsten
  slipstenar
  slipning
  av
  höskörd
  bonde
  bönder
  yrke
  yrken
  skördetid
  skördetider
  slått
  höbärgning
  höand
  höslåtter
  höslåttern
  30s
  1930s
  Thirties
  Men
 • SC232083.jpg
  SC
  Utställning förr i tiden. En grupp ungdomar med skörderedskap, liar och krattor står i rad på öppningsceremonin i samband med Lantrbruksmötets öppnande i Norrköping 1942
  Genre
  Bilder från förr
  Gamla
  Gammal
  Äldre
  Människor
  40-tal
  40-talet
  40tal
  40talet
  40 tal
  40 talet
  1940tal
  1940talet
  1940-tal
  1940-talet
  Lantbruk
  Lantbrukare
  Sverige
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Svensk
  Svenska
  I
  Och
  Med
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svenskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Gammaldags
  Gammeldags
  Tillsammans
  Svartvit
  Svartvita
  Person
  Personer
  40-tals
  1940-tals
  Fyrtiotal
  Fyrtiotalet
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Korsordsbilder
  Ute
  Kvinna
  Kvinnor
  Helfigur
  Tjej
  Tjejer
  Norrköping
  Lantbruksmöte
  Lantbruksmötet
  Uppvisning
  Redskap
  Skörderedskap
  Lie
  Liar
  Kratta
  Krattor
  Ungdomar
  Grupp
  Grupper
  Ungdomen
  slåttergille
  slåttern
  skörd
  40s
  1940s
  Forties
 • ZB4171_237055_0033.jpg
  Julie Edwards
  Liemän i London
  och
  med
  Genre
  Korsordsbilder
  Lie
  lieman
  liemannen
  döden
  dödsängeln
  människa
  människor
  utklädd
  utklädda
  till
  Halloween
  big ben
 • ZB4171_237055_0034.jpg
  Julie Edwards
  Liemän i London
  och
  med
  Genre
  Korsordsbilder
  Lie
  lieman
  liemannen
  döden
  dödsängeln
  människa
  människor
  utklädd
  utklädda
  till
  Halloween
 • PS3098.jpg
  Skansen
  Genre
  och
  med
  länder
  sverige
  svensk
  svenska
  svenskt
  skansen
  stockholm
  sommar
  gamla
  gammal
  lie
 • ALF1349.jpg
  Alfj
  Man i gammaldags skörd med lie
  Genre
  av
  svenskt
  SVENSKa
  svensk
  sverige
  Länder
  med
  och
  man
  män
  människa
  människor
  slå
  slår
  lie
  lien
  Korsordsbilder
  sommar
  skörd
  skörda
  skördar
  säd
  säden
  bonde
  bönder