• KG272760.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad. På bilden syns Hjalmar Nyström hos fotografen Borg Mesch, född 17 december 1869, död 20 oktober 1956. Han var något av en fotografpionjär och är känd för sina bilder av nybyggarsamhället Kiruna och rallare.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  Fotograf
  Fotografer
  Kamera
  Kameror
  Fotostudio
  Man
  Fotografera
  Fotograferar
  Kändisar
  Borg Mesch
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272763.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad. På bilden Hjalmar Nyström vid en av Kirunas spårvagnar, som då var världens nordligaste spårväg. Trafiken startade 1907 den smalspåriga spårvägen som en transportväg för gruvarbetarnas resor till och från gruvan.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  Världens nordligaste spårvagnstrafik
  Spårvagn
  Spårvagnar
  Förare
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272757.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Dess omfång demonstreras på kartan av Hjalmar Nyström som måttar med händerna för att visa den nya stadens stora yta. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272761.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad. På bilden Hjalmar Nyström med en förare på en av Kirunas spårvagnar, som då var världens nordligaste spårväg. Trafiken startade 1907 den smalspåriga spårvägen som en transportväg för gruvarbetarnas resor till och från gruvan.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  Världens nordligaste spårvagnstrafik
  Spårvagn
  Spårvagnar
  Förare
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272762.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad. Bilden tagen i centrala Kiruna med gruvan synlig i bakgrunden
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  Människor
  Gata
  Gator
  Gatumiljö
  Folkliv
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272759.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad. På bilden Hjalmar Nyström. Bildtexten: Om sikten är riktigt god kan Hjalmar Nyström och andra Kiruna-bor se till "stadsberget" i Kebnekajse.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  Barnens dag
  Tidning
  Tidningar
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272758.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad. På bilden Hjalmar Nyström som i bildtexten benämns "Unge kommunalpampen" tillika Barnens-dags-general med landsfiskal Walter Ericsson till vänster som dess redaktör. På trappan till Kiruna distriks Landsfiskalskontor.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  Barnens dag
  Tidning
  Tidningar
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272755.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Dess omfång demonstreras på kartan av Hjalmar Nyström som måttar med händerna för att visa den nya stadens stora yta. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272756.jpg
  K-G Kristoffersson
  Världens största stad. I reportaget publicerat i Se nr 30 1944 berättas om Kiruna som planeras att omorganiseras från en landskommun till en stad. Planer som vid den här tiden ligger några år framåt i tiden men som enligt Kirunas kommunalnämnds ordförande Hjalmar Nyström ligger fast. Kiruna planeras att bli världens största stad med en areal av 14 000 kvadratkilometer. En yta som är 18 gånger så stor som New Yorks och åtta gånger så stor som Londons. De båda världsmetropolerna som vid tiden har cirka tio miljoner invånare vardera. Kiruna har omkring 18500. Hela den nordvästra lappländska fjällvärlden kommer att ligga inom stadsgränsen som i norr och väster sammanfaller med riksgränsen och bland annat når upp till Treriksröset. Arbetet bakom planen är den kände Kiruna-advokaten Vilhelm Carlssons verk. Dess omfång demonstreras på kartan av Hjalmar Nyström som måttar med händerna för att visa den nya stadens stora yta. Ett av skälen till skapandet av jättestaden är den nuvarande skatteskyldigheten hos gruvbolaget LKAB som endast bidrar med en tiondel av sin taxerade inkomst inom socknen. Det skulle dröja till den 1 januari 1948 innan beslutet vann laga kraft och Kiruna blev stad.
  Sverige
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Stad
  Städer
  Kiruna
  Lappland
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hjalmar Nyström
  Historiska händelser
  norrbotten
  1940-tal
  1940-talet
 • KG272614.jpg
  K-G Kristoffersson
  Första kvinnan på sju toppar. I tidningen Se nr 23 1944 presenteras fru Olga Sjögren från Stockholm som presterat något ovanligt. Hon har under den gångna vintern erövrat ett av svensk idrotts kanske minst kända märken och utmärkelser som tidigare endast erövrats av femton manliga fjällrävar. De sju topparna. Dessa är Vassitjåkko, Vuojtasrita, Låktattjåkko, Kärpel, Pävjetjåkko, Latnjatjåkko och Kuoblatjåkko, ingen av topparna lägre än 1300 meter. De sistnämda fyra har fru Sjögren besegrat inom loppet av fjorton dagar och med Riksgränsen som utgångspunkt. På bilderna syns hon erövra den sista turen då Kuoblatjåkko besegrades. Bakom de sju fjällbestigningarna ligger en sammanlagd åktid på 60 timmar och en total höjdbestigning på 6558 meter. Inom skidexpertisen anses Olga Sjögrens prestation vara ganska unik då hennes företag fordrat en outtröttlig energi och massor av kondition. På bilderna syns hon i baddräkt då solen vid den här tiden på året i fjällvärlden värmer gott.
  Sverige
  Svenska
  Sveriges
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Svenskar
  och
  med
  svensk
  svenskt
  Norrbotten
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Människor
  Händelse
  Händelser
  Historisk
  Historiska
  Kvinna
  Kvinnor
  Tjej
  Baddräkt
  Bergsbestigning
  Bildreportage
  Tidningen Se
  Pressklipp
  tidningssida
  tidningssidor
  Olga Sjögren
  Rekord
  Utmärkelse
  Prestation
  Baddräkter
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Omslag
  Omslagsbild
 • KG271142.jpg
  K-G Kristoffersson
  Norrbotten 1944. Tre soldater står vid vägkanten en vårvinterdag och ser på när busschauffören lastar cyklar på bussens lastfäste. Skylten mot Pajala syns och torde vara dess slutstation. Under det andra världskriget rådde bränslebrist och bussen drivs med gengas. Det var vanligt att säckarna med kol förvarades på bilar och bussars takräck. Bilden tagen i närheten av Torne älv i Tornedalen som vid den här tiden drabbats av en våldsam översvämning. En av soldaterna står på ett stort isblock som vattnet fört med sig långt från älvfåran. Sverige 1944
  Sverige
  Svenska
  Sveriges
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Svenskar
  och
  med
  svensk
  svenskt
  Norrbotten
  Torne älv
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Tornedalen
  Skogskärr
  Människor
  Dokumentär
  Dokumentärt
  Dokumentära
  Ismassor
  Istäcke
  Vårflod
  Vårfloden
  Torneälv
  Historisk
  Historiska
  Man
  Män
  Väg
  Vägar
  Arbeta
  Buss
  Bussen
  Bussar
  Pajala
  Soldat
  Soldater
  cyklar
  Transport
  Transporter
 • KG309228.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar
 • KG309227.jpg
  K-G Kristoffersson
  Radiotekniker sitter vid ett fönster och pratar i telefon under radioprogrammet Skivor till kaffet som den här gången är i Karungi Norrbotten 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993 Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  man
  män
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  Genre
  radioman
  radiomän
  Ampex
  högtalare
  yrke
  yrken
  radotekniker
  radioproduktion
  radioproduktioner
  elektronik
  sända
  sänder
  radio
  ljudteknik
  ljudtekniker
 • KG309226.jpg
  K-G Kristoffersson
  Radiotekniker sitter vid ett fönster och pratar i telefon under radioprogrammet Skivor till kaffet som den här gången är i Karungi Norrbotten 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993 Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  man
  män
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  Genre
  radioman
  radiomän
  Ampex
  högtalare
  yrke
  yrken
  radotekniker
  radioproduktion
  radioproduktioner
  elektronik
  sända
  sänder
  radio
  ljudteknik
  ljudtekniker
  kaffekopp
  kaffekoppar
  kaffeporslin
  arabia
  pop
  gult
  gul
  gula
  Göran Bäck
  porslin
 • KG309225.jpg
  K-G Kristoffersson
  Radiotekniker sitter i ett fönster med en högtalare under radioprogrammet Skivor till kaffet som den här gången är i Karungi Norrbotten 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993 Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  man
  män
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  Genre
  radioman
  radiomän
  Ampex
  högtalare
  yrke
  yrken
  radotekniker
  radioproduktion
  radioproduktioner
  elektronik
  sända
  sänder
  radio
  ljudteknik
  ljudtekniker
 • KG309224.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  kaffe
  fika
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar
  fikabord
  ute
  utomhus
  termos
  kaffetermos
  arabia
  porslin
  pop
  Göran Bäck
  gult
  gula
  kaffekopp
  kaffekoppar
  kaffeporslin
 • KG309223.jpg
  K-G Kristoffersson
  Människor sitter och väntar inför radioprogrammet Skivor till kaffet som den här gången är i Karungi Norrbotten 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993 Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  Korsordsbilder
  Genre
  människor
  grupp
  grupper
  fika
  fikar
  dricka
  dricker
  kaffe
  ute
  utomhus
  tillsammans
  flera
  termos
  kaffetermos
  fikabord
  kaffebord
 • KG309222.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  Torne älv
 • KG309221.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993 Kvinna med kaffekopp av Stig Lindbergs Berså från Gustavsbergs porslinsfabrik
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  kaffe
  fika
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar
  kaffekopp
  berslå
  Gustavsbergs
  Gustavsberg
  porslin
 • KG309220.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar
 • KG309219.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  kaffe
  fika
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar
  fikabord
  ute
  utomhus
  termos
  kaffetermos
 • KG309218.jpg
  K-G Kristoffersson
  Radiotekniker sitter i ett fönster med en högtalare under radioprogrammet Skivor till kaffet som den här gången är i Karungi Norrbotten 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993 Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  man
  män
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  Genre
  radioman
  radiomän
  Ampex
  högtalare
  yrke
  yrken
  radotekniker
  radioproduktion
  radioproduktioner
  elektronik
  sända
  sänder
  radio
  ljudteknik
  ljudtekniker
 • KG309217.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar
  Torne älv
 • KG309216.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  Torne älv
  barn
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar
 • KG309215.jpg
  K-G Kristoffersson
  Bertil Perrolf (1917-2004) Svensk radioman Här i Karungi Norrbotten med en mikrofon sänder han radioprogrammet Skivor till kaffet 1975 Skivor till kaffet sändes från 1957 och fram till 1993
  Kändisar
  Bertil Perrolf
  Bertil Perolf
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  Kändis
  och
  med
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  förr
  retro
  bilder från förr
  skivor till kaffet
  karungi
  Norrbotten
  Sverige
  Sveriges
  Haparanda
  radioprogram
  radioprogrammet
  mikrofon
  intervju
  intervjuer
  intervjua
  intervjuar