• KG240030.jpg
  KG
  Oscar Olsson. 1877-1959. Känd som Olsson med skägget. Svensk seminarielektor, nykterhetsman, politiker mm. Vid sekelskiftet 1800-1900 verksam inom Godtemplarorden och SSU. Där deltog han i nykterhetsrörelsens bildningsarbete i det som kommit att kallas "den första studiecirkeln". Ämnen som var på var nykterhet och moral. Hösten 1902 bildades den första studiecirkeln. Olsson var redaktör för tidskriften Bokstugan, studiecirklarnas tidskrift till dess den lades ner 1936. Oscar Olsson museet finns på Ystadsvägen 15 i Malmö.
  Kändisar
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Gamla
  Gammal
  Bild
  Bilder
  Känd
  Kända
  Person
  Personer
  Människor
  Svenskar
  Genre
  Dåtiden
  Dåtidens
  Kändis
  Skåning
  Skåningar
  Oscar Olsson
  Olsson med skägget
  Skägg
  Skäggig
  Skäggiga
  Helskägg
  Nykterhetsrörelsen
  Politiker
 • KG240031.jpg
  KG
  Oscar Olsson. 1877-1959. Känd som Olsson med skägget. Svensk seminarielektor, nykterhetsman, politiker mm. Vid sekelskiftet 1800-1900 verksam inom Godtemplarorden och SSU. Där deltog han i nykterhetsrörelsens bildningsarbete i det som kommit att kallas "den första studiecirkeln". Ämnen som var på var nykterhet och moral. Hösten 1902 bildades den första studiecirkeln. Olsson var redaktör för tidskriften Bokstugan, studiecirklarnas tidskrift till dess den lades ner 1936. Oscar Olsson museet finns på Ystadsvägen 15 i Malmö.
  Kändisar
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Gamla
  Gammal
  Bild
  Bilder
  Känd
  Kända
  Person
  Personer
  Människor
  Svenskar
  Genre
  Dåtiden
  Dåtidens
  Kändis
  Skåning
  Skåningar
  Oscar Olsson
  Olsson med skägget
  Skägg
  Skäggig
  Skäggiga
  Helskägg
  Nykterhetsrörelsen
  Politiker
 • KG240029.jpg
  KG
  Oscar Olsson. 1877-1959. Känd som Olsson med skägget. Svensk seminarielektor, nykterhetsman, politiker mm. Vid sekelskiftet 1800-1900 verksam inom Godtemplarorden och SSU. Där deltog han i nykterhetsrörelsens bildningsarbete i det som kommit att kallas "den första studiecirkeln". Ämnen som var på var nykterhet och moral. Hösten 1902 bildades den första studiecirkeln. Olsson var redaktör för tidskriften Bokstugan, studiecirklarnas tidskrift till dess den lades ner 1936. Oscar Olsson museet finns på Ystadsvägen 15 i Malmö. Här besöker han Scalateatern i Stockholm 1947 och ser dess revy Vi är ganska franska. Han har sett på skådespelaren Lasse Krantz, vars specialite var att imitera dåtidens personligheter, och de två skäggiga skakar hand. Krantz bästa nummer i revyn var en parodi på den franska stjärnan Mistinguett. Publicerad i Filmjournalen 41 1947
  Kändisar
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Gamla
  Gammal
  Bild
  Bilder
  Känd
  Kända
  Person
  Personer
  Människor
  Svenskar
  Genre
  Dåtiden
  Dåtidens
  Kändis
  Skåning
  Skåningar
  Oscar Olsson
  Olsson med skägget
  Skägg
  Skäggig
  Skäggiga
  Helskägg
  Nykterhetsrörelsen
  Politiker
  Skådespelare
  Revy
  Revyer
  Publik
  Publiken
  Scala
  Scalateatern
  Nöjeshistoria
 • SC242464.jpg
  SC
  Oscar Olsson (1877-1950) känd som Olsson med skägget, svensk seminarielektor, nykterhetsman och socialdemokratisk riksdagsman. 1941
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  Kändisar
  svensk
  svenska
  svenskar
  politiker
  Oscar Olsson
  Oskar Olsson
  Oskar Olson
  Oscar Olson
  Oscar Ohlsson
  Oskar Ohlsson
  man
  män
  vid
  fartyg
  fartygs
  fartygsrodret
  rodret
  fartygsratt
  fartygsratten
  fartygsrattar
  ratt
  ratten
  människa
  människor
  skägg
  skäggig
  skäggiga
  1940-tal
  1940-talet
  40-tal
  40-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  roder
  båtratt
  båt
  båten
  styr
  styrman
  40s
  1940s
  Forties
  Men
  Steering wheel
 • SC242463.jpg
  SC
  Oscar Olsson (1877-1950) känd som Olsson med skägget, svensk seminarielektor, nykterhetsman och socialdemokratisk riksdagsman. Här tillsammans med Tage Erlander som överlämnar Illis Quorum och Ruben Wagnsson syns i bakgrunden på IOGT: kongress 1947
  Retro
  bilder
  från
  förr
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  historisk
  historiskt
  historiska
  svartvit
  svartvita
  bild
  dåtid
  dåtiden
  dåtidens
  Bilder från förr
  och
  med
  i
  Kändisar
  svensk
  svenska
  svenskar
  politiker
  Oscar Olsson
  Oskar Olsson
  Oskar Olson
  Oscar Olson
  Oscar Ohlsson
  Oskar Ohlsson
  Tage Erlander
  Ruben Wagnsson