• EC260027.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260029.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260025.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260021.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260026.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260028.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260022.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260023.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • EC260024.jpg
  EC
  Sven Salén. 1890-1969. Svensk företagsledare inom rederibranchen. Grundade Salénrederierna som var verksamt fram till 1980-talet då företaget drabbades av sjöfartskrisen. Den 19 dec. 1984 gick bolaget i konkurs. Här i företagets lokaler på Styrmansgatan 4 i Stockholm den 8 Dec. 1961
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Grundare
  Förr i tiden
  Med
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Svartvit
  Svartvita
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Näringslivshistoria
  Sven Salén
  Sven Salen
  Salénrederierna
  Salenrederierna
  Redare
  Rederi
  Rederier
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  1961
  60s
  1960s
  Sixties
  Men
  Business history
  Corporate history
 • TR32304.jpg
  Roger Tillberg
  SVEN SALÉN redare medlem av stadsbuden 1987
  porträtt
  SVEN SALen
  SVEN SALÉN
  med
  och
  Kändisar
  Stadsbud
  Stadsbuds
  Stadsbudskåren
  Sällskapet
  svensk
  SVENSKa
 • TR23440.jpg
  Roger Tillberg
  Sven H Salén med sin fru på seglarrestaurangen i sandhamn 1966
  Kändisar
  Sven H. Salén
  Sven H. Salen
  Sven H Salen
  Sven H Salén
  danspar
  dansar
  dansa
  Dans
  svenskar
  svenska
  svensk
 • KG222558.jpg
  KG
  Sven Salén 1890-1969 , svensk redare, kappseglare och grundare av Salenrederierna. Salén hade tidigt börjat importera bananer och fraktade dessa till Europa med sk. bananbåtar med kylfartyg, vilket blev en av efterkrigstidens expansionsbrancher. Salén hade också en tankflotta som han under årtionden drev med stor framgång. Bilden tagen på redarens 60-årsdag 1950 där han sitter i mitten vid samma bord som Wallenberg
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Historiska händelser
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Industrihistoria
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Entrepenörhistoria
  VD
  Verkställande direktör
  Näringsliv
  Näringslivet
  Inomhus
  Företagsledning
  Chef
  Sven Salen
  Sven Salén
  Redare
  Skeppsredare
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Bord
  Födelsedagsfest
  Societet
  Societeten
  Middagsbord
  50s
  1950s
  Fifties
  Men
 • KG222559.jpg
  KG
  Sven Salén 1890-1969 , svensk redare, kappseglare och grundare av Salenrederierna. Salén hade tidigt börjat importera bananer och fraktade dessa till Europa med sk. bananbåtar med kylfartyg, vilket blev en av efterkrigstidens expansionsbrancher. Salén hade också en tankflotta som han under årtionden drev med stor framgång. Bilden tagen på redarens 60-årsdag 1950 där han står till vänster.
  Kändisar
  Kända
  Person
  Personer
  Företag
  Företagare
  Företagsledare
  Sverige
  Svensk
  Svenskar
  Svenskt
  Historiska händelser
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Industrihistoria
  Man
  Män
  Människor
  Entrepenör
  Entrepenörer
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Entrepenörhistoria
  VD
  Verkställande direktör
  Näringsliv
  Näringslivet
  Inomhus
  Företagsledning
  Chef
  Sven Salen
  Sven Salén
  Redare
  Skeppsredare
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  Födelsedagsfest
  Societet
  Societeten
  Skål
  Skåla
  Skålar
  50s
  1950s
  Fifties
  Men
 • 213732.jpg
  Sven Salén 1890-1969 svensk redare, kappseglare och grundare av Salenrederierna 1920-talet
  Kändisar
  Svensk
  Svenska
  Sven Salen
  Sven Salén
  Redare
  Skeppsredare
 • 213733.jpg
  Sven Salén 1890-1969 svensk redare, kappseglare och grundare av Salenrederierna 1920-talet
  Kändisar
  Svensk
  Svenska
  Sven Salen
  Sven Salén
  Redare
  Skeppsredare