• KG269795.jpg
  KG
  Företaget Hägglund och söner i Örnsköldsvik. Vid den här tiden gick företaget under benämningen snickerifabrik med tillverkning av bussar, spårvagnar mm. Bilden tagen 1949.
  Genre
  Bilder från förr
  Arbeten
  Arbetsplatser
  Arbetsplats
  Arbete
  Teknologi
  Teknik
  Yrken
  Yrke
  Inomhus
  Classic
  Classicpicture
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Dåtiden
  Dåtidens
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Arbeta
  Arbetar
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Företag
  Hägglund
  Hägglunds
  Hägglund och söner
  Hägglund & söner
  Verkstad
  Verkstadsindustri
  Industri
  Industrier
  Industrihistoria
  Fabrik
  Fabriker
  Vid
  Metallindustri
  Krigsår
  Krigsåren
  Under
  Kriget
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Verkstadsindustrin
  Industrin
  Buss
  Bussar
  Verkstadslokal
  Industrilokal
  Fabrikslokal
  Örnsköldsvik
 • KG269796.jpg
  KG
  Företaget Hägglund och söner i Örnsköldsvik. Vid den här tiden gick företaget under benämningen snickerifabrik med tillverkning av bussar, spårvagnar mm. Bilden tagen 1949.
  Genre
  Bilder från förr
  Arbeten
  Arbetsplatser
  Arbetsplats
  Arbete
  Teknologi
  Teknik
  Yrken
  Yrke
  Inomhus
  Classic
  Classicpicture
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Dåtiden
  Dåtidens
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Arbeta
  Arbetar
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Företag
  Hägglund
  Hägglunds
  Hägglund och söner
  Hägglund & söner
  Verkstad
  Verkstadsindustri
  Industri
  Industrier
  Industrihistoria
  Fabrik
  Fabriker
  Vid
  Metallindustri
  Krigsår
  Krigsåren
  Under
  Kriget
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Verkstadsindustrin
  Industrin
  Buss
  Bussar
  Verkstadslokal
  Industrilokal
  Fabrikslokal
  Örnsköldsvik
 • SC269410.jpg
  SC
  Kvinna vid skrivbord klädd i slips arbetar vid ett skrivbord. Sverige 1940-tal
  Genre
  Bilder från förr
  40 talet
  40 tal
  40-talet
  40-tal
  40talet
  40tal
  Yrken
  Yrke
  Kontor
  Företagsekonomi
  Ekonomi
  Ekonom
  Petnoga
  Noga
  Noggranna
  Noggrann
  Ordning
  Classicpicture
  Kvinna
  Kvinnor
  Mode
  Slips
  Slipsar
  Kontorist
  Kontorister
  Skrivbord
  Pappersarbete
  Arbete
  Arbeten
  Räkenskaper
  Kassa
  Kassabok
  Bokföring
  Necktie
 • SC302316.jpg
  Scl
  Unga män och lärare på företaget Ernst Nilsons mekanikerskola och bilverkstad. 3 Maj. 1955
  Bil
  Bilar
  Bilder från förr
  Genre
  man
  män
  Människor
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Sverige
  Retro
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Med
  Fordon
  Bilreparatör
  Reparera
  Reparerar
  Verkstad
  Verkstadsman
  Verkstäder
  Bilverkstad
  Bilverkstäder
  Bilmekaniker
  Mekaniker
  Arbete
  Arbeten
  Arbetsplats
  Yrkesliv
  Vuxen
  Vuxna
  Motor
  Motorer
  Bilmotor
  Bilmotorer
  Person
  Personer
  Motorism
  Bilhistoria
  Personbil
  Bilen
  Service
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  50s
  1950s
  Fifties
  Men
  ernst
  nilson
  nilsons
  nilssons
  nilsson
  lärare
  skola
  mekanikerskola
  overall
  overaller
  volvo
  skolaffisch
  skolaffischer
  arbets
  arbetsoverall
  arbetsoveraller
  mekanikeroverall
  keps
  verkstadskeps
  verkstadsoverall
  femtiotal
  femtiotalet
 • SC302304.jpg
  SC
  Telegrafist med telegrafnyckel vid radiosändare Sverige 1955
  50-tal
  50-talet
  50tal
  50talet
  50 tal
  50 talet
  Bilder från förr
  50-tals
  1950-tals
  Nostalgiska
  Dåtiden
  Dåtidens
  Genre
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  50tals
  1950tals
  Femtiotalet
  Människor
  Inomhus
  Inne
  Telegrafi
  Elektrisk
  Telegraf
  Telegrafnyckel
  Uppfinning
  Uppfinningar
  Kommunikation
  Radio
  Radiotelegraf
  Radiotelegrafi
  Radiotelegrafist
  Morse
  Morsealfabet
  Morsesystemet
  Elektriska
  Yrke
  Yrken
  Arbete
  Arbeta
  Arbetar
  Radiokommunikation
  50s
  1950s
  Fifties
  Men
  Telegraferingsnyckel
  Telegrafsnyckel
  morsetecken
  länder
  Svenskt
  förr
  retro
  femtiotal