• KG308455.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  findus
  jordgubbar
 • KG308454.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  glas
  mätglas
  bägare
  utrustning
  laboratorieutrustning
  labbutrustning
  glasbehållare
 • KG308453.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  glas
  mätglas
  bägare
  utrustning
  laboratorieutrustning
  labbutrustning
  glasbehållare
  mikroskop
  titta
  tittar
 • KG308452.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  laboratorieutrustning
  laboratorieutrustningar
  utrustning
  labbutrustning
 • KG308451.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
 • KG308450.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
 • KG308449.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg Här en man vid en våg från Vågfabriksaktiebolaget Stathmos i Eskilstuna.
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laborera
  laborerar
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  utrustning
  laboratorieutrustning
  labbutrustning
  man
  män
  våg
  mäta
  mäter
  mätinstrument
  väga
  väger
  vikt
  ab
  stathmos
  Eskilstuna
 • KG308448.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg Här en man vid en våg från Vågfabriksaktiebolaget Stathmos i Eskilstuna.
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laborera
  laborerar
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  utrustning
  laboratorieutrustning
  labbutrustning
  man
  män
  våg
  mäta
  mäter
  mätinstrument
  väga
  väger
  vikt
  ab
  stathmos
  Eskilstuna
 • KG308447.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  glas
  mätglas
  bägare
  utrustning
  laboratorieutrustning
  labbutrustning
  glasbehållare
  mikroskop
  titta
  tittar
 • KG308446.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  glas
  mätglas
  bägare
  utrustning
  laboratorieutrustning
  labbutrustning
  glasbehållare
 • KG308445.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  glas
  mätglas
  bägare
  utrustning
  laboratorieutrustning
  labbutrustning
  glasbehållare
 • KG308444.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  laboratorieutrustning
  laboratorieutrustningar
  utrustning
  labbutrustning
 • KG308443.jpg
  KG
  Marabou laboratorium 40-tal i Sundbyberg
  Genre
  Bilder från förr
  Människor
  Retro
  Från
  Person
  Personer
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Förr i tiden
  Stockholm
  i
  förr
  och
  med
  choklad
  marabou
  lab
  kvinna
  fabrik
  yrke
  yrken
  labb
  laboratorium
  laboratris
  laborera
  laborerar
  kvinnlig
  laborant
  jobb
  jobba
  jobbar
  arbete
  arbeten
  arbetsplats
  40-tal
  40-talet
  1940-tal
  1940-talet
  fyrtiotal
  fyrtiotalet
  chokladfabrik
  chokladfabriker
  chokladfabriken
  konfektyr
  marabous
  livsmedel
  livsmedels
  livsmedelsindustri
  livsmedelsindustrier
  livsmedelsindustrin
  industri
  industrier
  godis
  tillverkning
  tillverknings
  tillverkningsindustri
  tillverkningsindustrier
  laboratorieutrustning
  laboratorieutrustningar
  utrustning
  labbutrustning
 • KG308245.jpg
  KG
  Inger Nilsson (f. 1959) Svensk skådespelare Barnskådespelerska känd för roller som Pippi Långstrump Här med en glasspinne 1971
  Kändisar
  Inger Nilsson
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  äta
  äter
  glass
  glasspinne
  Kändis
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Pinnglass
  förr
  retro
  bilder från förr
  pippi
  långstrump
  inger nilson
  barn
  pippi långstrump
  ute
  utomhus
  sommar
  pinnglas
  choklad
  flicka
  tjej
  Korsordsbilder
  färgbild
  färgbilder
 • KG308217.jpg
  KG
  Inger Nilsson (f. 1959) Svensk skådespelare Barnskådespelerska känd för roller som Pippi Långstrump Här med en glasspinne 1971
  Kändisar
  Inger Nilsson
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  äta
  äter
  glass
  glasspinne
  Kändis
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Pinnglass
  förr
  retro
  bilder från förr
  pippi
  långstrump
  inger nilson
  barn
  pippi långstrump
  ute
  utomhus
  sommar
  pinnglas
  choklad
  flicka
  tjej
  Korsordsbilder
  färgbild
  färgbilder
 • KG308214.jpg
  KG
  Inger Nilsson (f. 1959) Svensk skådespelare Barnskådespelerska känd för roller som Pippi Långstrump Här med en glasspinne 1971
  Kändisar
  Inger Nilsson
  1970-tal
  1970-talet
  70-tal
  70-talet
  sjuttiotal
  sjuttiotalet
  äta
  äter
  glass
  glasspinne
  Kändis
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Pinnglass
  förr
  retro
  bilder från förr
  pippi
  långstrump
  inger nilson
  barn
  pippi långstrump
  ute
  utomhus
  sommar
  pinnglas
  choklad
  flicka
  tjej
  Korsordsbilder
  färgbild
  färgbilder
 • SC271020.jpg
  SC
  Biograf Atena på Rörstrandsgatan 20 i Stockholm 1954. Skådespelaren Birger Malmsten till höger och hans fru Haide Göransson står i kassan, säljer biljett och godis. En biobiljett kostar 1.90 kr. Klockan visar tjugo över 7 på kvällen. En bioaffisch syns sitta uppsatt och det är Ingmar Bergmans film Musik i mörker som visas. Birger Malmsten innehar en av huvudrollerna i filmen. Det finns en uppgift att Birger Malmsten ägde biografen. Filmen hade Sverigepremiär på biograf Grand den 17 januari 1948. Bilden publicerad i tidningen Vi Damer mars 1954.
  50-tal
  50-talet
  1950-tal
  1950-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  bilder från förr
  retro
  förr
  i
  sv/v
  svartvit
  svartvita
  bild
  bilder
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  genre
  och
  med
  1951
  inne
  inomhus
  Bio
  interiör
  interiörer
  biograf
  biografer
  biografen
  nostalgi
  Bion
  människa
  människor
  biofilm
  biofilmer
  biobesök
  biobesökar
  biografbesökare
  yrke
  yrken
  stockholm
  stockholms
  stockholmsbiograf
  stockholmsbiografer
  godis
  biogodis
  godisförsäljning
  godisförsäljare
  sälja
  säljer
  marabou
  choklad
  kvinna
  kvinnor
  kiosk
  biokiosk
  Biobiljett
  Biobiljetter
  Kändisar
  Birger Malmsten
  Haide Göransson
  Kassa
  Kassörska
  Musik i mörker
  Filmaffisch
  Filmaffischer
  Man
  Biobesökare
 • KG270476.jpg
  KG
  Ingemar Stenmark , svensk idrottsman och en av världens främsta alpina skidåkare genom tiderna. Här en ungdomsbild från 1974 där han medverkar på en träff med några tonårstjejer som ställer frågor och intervjuar. Stenmark har fått en Twist godis. Bosön 1974
  Kändisar
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Retro
  Bilder från förr
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Gamla
  Gammal
  Bild
  Bilder
  Känd
  Kända
  Person
  Personer
  Människor
  Förr i tiden
  Svenskar
  Genre
  Dåtiden
  Dåtidens
  Kändis
  Man
  Berömd
  Berömda
  Sport
  Idrott
  Idrottsman
  Idrottsmän
  Idrottshistoria
  Ingemar Stenmark
  Alpin
  Alpint
  Alpina
  Skidor
  Skidåkare
  Slalom
  Slalomåkare
  Ung
  När
  Ungdomsbild
  Ungdomsbilder
  70-tal
  70-tals
  70-talet
  1970-tal
  1970-tals
  1970-talet
  Mode
  Herrmode
  Modet
  Kläder
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Byxor
  Jeans
  Jeansbyxor
  Tjej
  Tjejer
  Tonårstjej
  Tonårstjejer
  Tonårsmode
  Skjorta
  Klädsel
  Tonåring
  Tonåringar
  70s
  1970s
  Seventies
  Men
  Ingemar
  Stenmark
  Ingmar
  Svenskt
  Idolträff
  Intervju
  Intervjuar
  Twist
  Choklad
  Godis
 • SC302310.jpg
  SC
  Krigsflygskolan F 5 eller F 5 Ljungbyhed var en flygskola inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1926–1998. Förbandsledningen var förlagd i Ljungbyheds garnison vid Ljungbyheds flygplats Här två soldater som dricker varm dryck och äter smörgås 1955
  och
  med
  1950
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  retro
  bilder från förr
  förr
  nostalgi
  svartvit
  svartvita
  sv/v
  sverige
  svensk
  svenskt
  svenska
  bild
  bilder
  genre
  Yrke
  yrken
  flyg
  flygplats
  flygplatser
  flygplatsen
  i
  Ljungbyhed
  Ljungbyheds
  F5
  F 5
  militär
  militärt
  militära
  flygskola
  flygskolor
  flygkrigsskola
  flygkrigsskolan
  pilot
  piloter
  militärer
  militärflyg
  militärflygplan
  flygplan
  flygvapnet
  sveriges
  stridsflyg
  stridsflygplan
  flyghistoria
  flygvapen
  försvar
  försvarer
  luftförsvar
  luftförsvaret
  försvarsmakt
  försvarsmakten
  förr i tiden
  plan
  flygfält
  historia
  historiska
  historiskt
  gamla
  gammalt
  svartvitt
  flygare
  värnplit
  värnpliten
  värnpliktiga
  skola
  vinter
  snö
  flygflottilj
  flygflottiljen
  Krigsflygskolan
  värnplikt
  soldat
  soldater
  äta
  äter
  dricka
  dricker
  varm
  varma
  dryck
  drycker
  kaffe
  fika
  smörgås
  smörgåsar
  choklad
  övning
 • SC268616.jpg
  SC
  Cloetta-Mjölk choklad. I en färgannons från 1954 gör Cloetta reklam för sin mjölkchoklad. Företagets klassiska slogan syns; Tag det rätta tag Cloetta. Cloetta etablerades 1862. Publicerad i tidningen Bildjournalen nr 15-16 1954.
  Företag
  Sverige
  Svensk
  Svenskt
  Retro
  Dåtiden
  Dåtidens
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Bilder från förr
  Svenska
  Sveriges
  Bild
  Bilder
  Gammal
  Gamla
  Och
  Förr i tiden
  Med
  Genre
  Under
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Historia
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Tidningar
  Näringslivshistoria
  Annons
  Annonser
  Tidningsannons
  Reklam
  Marknadsföring
  Tidningssida
  Cloetta
  Godis
  Förpackning
  Förpackningar
  Varumärke
  Varumärken
  Business history
  Corporate history
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  Femtiotal
  Femtiotals
  Femtiotalet
  Choklad
  Chokladkaka
  Slogan
  Kvinna
  Kvinnor
  Chokladbit
 • EC267738.jpg
  EC
  Kiosk i kedjan Pressbyrån. En kvinnlig expedit fyller på med fler goda äpplen och fruk. Man kan skymta tidens populära choklader och godis på hyllorna. Företaget Svenska pressbyrån bildades 1906 då 59 tidningsutgivare gick ihop för att säkerställa spridningen av det fria ordet. 1960-tal
  och
  med
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  bild
  bilder
  sverige
  Genre
  färgbild
  färgbilder
  människa
  människor
  svenskar
  1960-tal
  1960-talet
  60-tal
  60-talet
  sextiotal
  sextiotalet
  kiosk
  kiosker
  pressbyrån
  köpa
  köper
  i
  kiosken
  tidningskiosk
  tidningskiosker
  Media
  gamla
  gammal
  handla
  handlar
  pressbyråkiosk
  pressbyråkiosken
  pressbyråkiosker
  Näringslivshistoria
  Kvinna
  Expedit
  godis
  Marabou
  Choklad
  Chokladkaka
  Chokladkakor
  Äpple
  Äpplen
  Banan
  Bananer
  Butiksinredning
  Varor
 • EC258045.jpg
  EC
  Anna-Lisa Vinberg (1908-1991) Svensk domare och häradshövding. 1948 utnämndes Vinberg till extra ordinarie hovrättsassessor i Hovrätten för Västra Sverige och blev därigenom Sveriges första kvinnliga hovrättsassessor. 1953 blev hon Sveriges första kvinnliga hovrättsråd och 1962 Sveriges första kvinnliga häradshövding Här hemma hos 23 November 1953
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  förr
  svartvit
  bild
  bilder
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  svenskar
  sv/v
  Kändisar
  Kändis
  Hemma hos
  Anna-Lisa Vinberg
  Anna
  Lisa
  Vinberg
  Winberg
  AnnaLisa
  röka
  röker
  äta
  äter
  choklad
  läsa
  läser
  bok
  böcker
  cigarett
  cigaretter
  kvinna
 • EC258044.jpg
  EC
  Anna-Lisa Vinberg (1908-1991) Svensk domare och häradshövding. 1948 utnämndes Vinberg till extra ordinarie hovrättsassessor i Hovrätten för Västra Sverige och blev därigenom Sveriges första kvinnliga hovrättsassessor. 1953 blev hon Sveriges första kvinnliga hovrättsråd och 1962 Sveriges första kvinnliga häradshövding Här hemma hos 23 November 1953
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  förr
  svartvit
  bild
  bilder
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  svenskar
  sv/v
  Kändisar
  Kändis
  Hemma hos
  Anna-Lisa Vinberg
  Anna
  Lisa
  Vinberg
  Winberg
  AnnaLisa
  röka
  röker
  äta
  äter
  choklad
  läsa
  läser
  bok
  böcker
  cigarett
  cigaretter
  kvinna
 • EC258043.jpg
  EC
  Anna-Lisa Vinberg (1908-1991) Svensk domare och häradshövding. 1948 utnämndes Vinberg till extra ordinarie hovrättsassessor i Hovrätten för Västra Sverige och blev därigenom Sveriges första kvinnliga hovrättsassessor. 1953 blev hon Sveriges första kvinnliga hovrättsråd och 1962 Sveriges första kvinnliga häradshövding Här hemma hos 23 November 1953
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  förr
  svartvit
  bild
  bilder
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  svenskar
  sv/v
  Kändisar
  Kändis
  Hemma hos
  Anna-Lisa Vinberg
  Anna
  Lisa
  Vinberg
  Winberg
  AnnaLisa
  röka
  röker
  fotölj
  fåtölj
  äta
  äter
  choklad
  läsa
  läser
  bok
  böcker
  cigarett
  cigaretter
  kvinna
 • EC267377.jpg
  EC
  Kiosk i kedjan Pressbyrån. En kvinnlig expedit med en klase vindruvor. Man kan skymta tidens populära veckotidningar, serietidningar och godis. Företaget Svenska pressbyrån bildades 1906 då 59 tidningsutgivare gick ihop för att säkerställa spridningen av det fria ordet. 1960-tal
  och
  med
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  bild
  bilder
  sverige
  Genre
  färgbild
  färgbilder
  människa
  människor
  svenskar
  1960-tal
  1960-talet
  60-tal
  60-talet
  sextiotal
  sextiotalet
  kiosk
  kiosker
  pressbyrån
  köpa
  köper
  i
  kiosken
  tidningskiosk
  tidningskiosker
  Media
  gamla
  gammal
  handla
  handlar
  pressbyråkiosk
  pressbyråkiosken
  pressbyråkiosker
  Näringslivshistoria
  Kvinna
  Expedit
  godis
  Marabou
  Choklad
  Vindruvor
  Chokladkaka
  Chokladkakor