Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • SC267979.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över Gustav Adolfs Torg år 1910.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Gustav Adolfs torg
  Häst
  Hästar
  Historly
  10-tal
  10-tals
  10-talet
  1910-tal
  1910-tals
  1910-talet
  Sekelskifte
  Sekelskiftet
 • SC267968.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över Gustav Adolfs Torg i slutet av 1800-talet. Centrala hamnkanalen syns, till vänster Södra Hamngatan. Fotograf Axel Lindahl, 1841-1906.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Gustav Adolfs torg
  Häst
  Hästar
  Historly
  1800-tal
  1800-tals
  1800-talet
  Artonhundratal
  Artonhundratals
  Artonhundratalet
 • SC267963.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över Stora Nygatan med Synagogan tagen i slutet av 1800-talet. Fotograf Axel Lindahl, 1841-1906.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Hästar
  Historly
  Häst
  Artonhundratal
  Artonhundratals
  Artonhundratalet
  1800-tal
  1800-tals
  1800-talet
 • SC267959.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild Östra Hamngatan i slutet av 1800-talet. Fotograf Axel Lindahl, 1841-1906.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Hästar
  Historly
  Häst
  Artonhundratal
  Artonhundratals
  Artonhundratalet
  1800-tal
  1800-tals
  1800-talet
 • SC267961.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över Norra och Södra Hamngatorna i slutet av 1800-talet. Fotograf Axel Lindahl, 1841-1906.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Hästar
  Historly
  Häst
  Artonhundratal
  Artonhundratals
  Artonhundratalet
  1800-tal
  1800-tals
  1800-talet
 • SC267960.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över Kungsportsbron och Stora Teatern tagen i slutet av 1800-talet. Fotograf Axel Lindahl, 1841-1906.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Hästar
  Historly
  Häst
  Artonhundratal
  Artonhundratals
  Artonhundratalet
  1800-tal
  1800-tals
  1800-talet
  Stora teatern
  Kungsportsbron
  Stadsmiljö
  Stadsmiljöer
 • SC267957.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över Kungsportsbron och Stora Teatern. 1923
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Häst
  Hästar
  Historly
  Kungsportsbron
  Stora teatern
  Kungsparken
  Kungsportsavenyn
  Gata
  Gator
  Storan
  20-tal
  20-tals
  20-talet
  1920-tal
  1920-tals
  1920-talet
  Tjugotal
  Tjugotals
  Tjugotalet
 • SC267954.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över stadsdel i staden med Frälsningsarméns stora hus synligt. Fotograf Anna Backlund, 1865-1920.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  10-tal
  10-tals
  10-talet
  Häst
  Hästar
  Historly
  Sekelskifte
  Sekelskiftet
  Spårvagn
  Spårvagnar
  Hamn
  Fartyg
  båt
 • SC267952.jpg
  SC
  Göteborg. En översiktsbild över Gustav Adolfs torg vid tiden efter sekelskiftet 1800-1900, ca 1910-1920. Centrala hamnkanalen syns, till vänster Södra Hamngatan.
  Bilder från förr
  Förr i tiden
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Med
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Svenskar
  Dåtiden
  Dåtidens
  Från
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Och
  Gammalmodig
  Gammalmodigt
  Svenskt
  I
  Utomhus
  Ute
  Gamla bilder
  Sveriges
  Göteborg
  Människor
  Person
  20-tal
  20-tals
  20-talet
  1920-tal
  1920-tals
  1920-talet
  20s
  1920s
  Twenties
  göteborgs
  Stad
  Städer
  Översiktsbild
  Byggnader
  Gatumiljö
  Gustav Adolfs torg
  10-tal
  10-tals
  10-talet
  Häst
  Hästar
  Historly
 • EC258438.jpg
  EC
  Cirkus Scott 1950 Cirkus Scott. Svensk cirkus grundad 1937 av bröderna Bronett som var dåtidens mest berömda clowner. Dottern Käte Bronett övertog cirkus 1950 och drev den till 1982 då henens son Francois Bronett tog över. Cirkus Scott på Gotland 1950. Hans Starssburger med sina frihetshästar och systrarna Jaedike som syns ridande på några av hästarna.
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Dåtiden
  Dåtidens
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Gammaldags
  Och
  Med
  Från
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Förr i tiden
  Femtiotal
  1950
  femtiotalet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  cirkus
  cirkusar
  Cirkus Scotti
  Cirkus Scott
  Cirkus Skott
  Cirkushistoria
  cirkusartist
  cirkusartister
  artist
  artister
  nöje
  nöjen
  nöjeshistoria
  Cirkus Skotti
  korsordsbilder
  förr
  människa
  människor
  person
  personer
  Kändisar
  Kändis
  sv/v
  djur
  cirkusdjur
  häst
  hästar
  cirkushäst
  cirkushästar
 • EC258436.jpg
  EC
  Cirkus Scott 1950 Cirkus Scott. Svensk cirkus grundad 1937 av bröderna Bronett som var dåtidens mest berömda clowner. Dottern Käte Bronett övertog cirkus 1950 och drev den till 1982 då henens son Francois Bronett tog över. Cirkus Scott på Gotland 1950. Här Hans Strassburger med sina hästar.
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Dåtiden
  Dåtidens
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Gammaldags
  Och
  Med
  Från
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Förr i tiden
  Femtiotal
  1950
  femtiotalet
  1950-tal
  1950-tals
  1950-talet
  50-tal
  50-tals
  50-talet
  cirkus
  cirkusar
  Cirkus Scotti
  Cirkus Scott
  Cirkus Skott
  Cirkushistoria
  cirkusartist
  cirkusartister
  artist
  artister
  nöje
  nöjen
  nöjeshistoria
  Cirkus Skotti
  korsordsbilder
  förr
  människa
  människor
  person
  personer
  Kändisar
  Kändis
  sv/v
  djur
  cirkusdjur
  djurskötare
  häst
  hästar
  cirkushäst
  cirkushästar
 • EC257281.jpg
  EC
  Englands drottning Elizabeth II på statsbesök i Sverige 8 Juni 1956 , Här folkmassor på Stockholms gator
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  kändisar
  förr
  svartvit
  bild
  bilder
  sveriges
  kungligt
  kunglighet
  kungligheter
  Bernadotte
  kungahus
  kungahuset
  Gustaf VI Adolf
  sjätte
  adolf
  den
  Gustav
  Gustaf
  stockholm
  kung
  kungen
  Gustaf den sjätte Adolf
  Drottning
  england
  englands
  engelsk
  engelska
  Elizabeth
  II
  stadsbesök
  statsbesök
  stockholmsbild
  stockholmsbilder
  Queen
  Elizabeth II
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  1956
  femtiotal
  femtiotalet
  sverigebesök
  stockhomsbesök
  kungliga
  brittisk
  brittiskt
  brittiska
  kungabesök
  kungabesöket
  Monark
  Storbritannien
  Storbritanniens
  kungafamilj
  kungafamiljen
  förr i tiden
  Drottningar
  folkmassa
  folkmassor
  kortege
  kungakortege
  stockholms
  gator
  Kändis
  Genre
  häst
  hästar
  statsbesöket
  korteger
  i
  åskådare
 • SC267199.jpg
  SC
  Jane Russell. Amerikansk skådespelare och en av Hollywood's sexsymboler under 1940 och 1950-talen. Född den 21 juni 1921, död 28 februari 2011. Här under inspelningen av filmen The French Line 1953. Jane Russell. An american actress known as one of Hollywood's leading sex symbols in the 1940s and 1950s. Born June 21 1921 - dead Februari 28 2011.
  Kändisar
  Bilder från förr
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Kvinna
  Amerikansk
  Jane Russell
  Born 1921
  Född 1921
  Skådespelare
  Amerikanska
  Häst
  Hästar
  50-tal
  50-tals
  50-talet
 • EC256176.jpg
  EC
  Litet barn med en leksakshäst 1956 LEKSAKSHÄST med hjul, metall, "MOBO bucking bronco horse",
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  förr
  femtiotals
  svartvit
  bild
  bilder
  genre
  länder
  sv/v
  50-tal
  50-talet
  1950-tal
  1950-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  hemma
  barn
  liten
  litet
  leksak
  leksaker
  häst
  gamla
  gammal
  leksakshäst
  leksakshästar
  inne
  inomhus
  lek
  leker
  hästar
  plåthäst
  Bronco
  vintage
  kläder
  barnkläder
 • EC256175.jpg
  EC
  Litet barn med en leksakshäst 1956 LEKSAKSHÄST med hjul, metall, "MOBO bucking bronco horse",
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  förr
  femtiotals
  svartvit
  bild
  bilder
  genre
  länder
  sv/v
  50-tal
  50-talet
  1950-tal
  1950-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  hemma
  barn
  liten
  litet
  leksak
  leksaker
  häst
  gamla
  gammal
  leksakshäst
  leksakshästar
  inne
  inomhus
  lek
  leker
  hästar
  plåthäst
  Bronco
  vintage
  kläder
  barnkläder
 • EC256174.jpg
  EC
  Litet barn med en leksakshäst 1956 LEKSAKSHÄST med hjul, metall, "MOBO bucking bronco horse",
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  svensk
  svenskt
  svenska
  sverige
  förr
  femtiotals
  svartvit
  bild
  bilder
  genre
  länder
  sv/v
  50-tal
  50-talet
  1950-tal
  1950-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  hemma
  barn
  liten
  litet
  leksak
  leksaker
  häst
  gamla
  gammal
  leksakshäst
  leksakshästar
  inne
  inomhus
  lek
  leker
  hästar
  plåthäst
  Bronco
  kläder
  barnkläder
 • SC266131.jpg
  SC
  THAILÄNDSKT KUNGABESÖK Kung Bhumibol (1927-2016) har anlänt till Bromma Flygplats 21-9-1960. Här åker kung Bhumibol i kortege genom Stockholm tillsammans med kung Gustaf den VI Adolf där de på Norrbro passerar soldater som står i givakt.
  Kändisar
  Sverige
  Kunglighet
  Kungligheter
  Kungahus
  Kungafamilj
  Kungafamiljen
  Svenska
  Sveriges
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Statsbesök
  60-tal
  60-tals
  60-talet
  1960-tal
  1960-tals
  1960-talet
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Svensk
  Svenskar
  Kunglig
  Kungligt
  Kungliga
  Regent
  Regenter
  Sverigebesök
  Kändis
  Kung
  kungen
  stockholm
  stockholms
  stockholmsbesök
  svenskt
  1960
  Thailand
  Thailands
  thailändsk
  thailändska
  thailändskt
  statsbesöket
  Bhumibol
  Kung Bhumibol
  Bhumibol Adulyadej
  Rama IX
  Monarki
  och
  med
  Gustaf VI Adolf
  Gustav VI Adolf
  Kortege
  Häst
  Hästar
  king
 • KG265866.jpg
  KG
  På 1940-talet. En äldre man sitter på kuskbocken med tömmar och körpisk i händerna. Vid den här tiden var fortfarande hästvagnar ett relativt vanligt transportmedel innan motoriseringen av transporter kom till. Den som körde kallades kusk. Vagnarna kunde ha olika benämningar beroende på uppdrag, droska, gigg, landå, rockard, skrinda är några exempel. Sverige 1947
  Genre
  Bilder från förr
  Gammal
  Gamla
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Dåtidens
  Retro
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Förr i tiden
  Sverige
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Dåtiden
  Svartvit
  Svartvita
  Svartvitt
  Från
  Med
  Nostalgiskt
  Classic
  Historical
  Bild
  Bilder
  Gammaldags
  Gammeldags
  Classicpicture
  Man
  Människor
  Män
  Yrke
  Yrken
  Häst och vagn
  Häst
  Hästar
  Hästdragna
  Hästdragen
  Vagn
  Distribution
  Logistik
  Transport
  Transporter
  Draghäst
  Draghästar
  Utomhus
  Ute
  Livsstil
  Svenskar
  Person
  Personer
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Länder
  Sveriges
  Historia
  Och
  Äldre
  Människa
  I
  Vardag
  Vardagen
  Vardagsliv
  Dag
  Dagen
  Gator
  Kusk
  Hästkusk
  Dokumentär
  Dokumentärt
  Dokumentära
  Arbete
  Men
  Kuskbock
  Tömmar
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Hästkarl
  Arbetshäst
  Körhäst
  Gubbe
  Pensionär
 • KG265860.jpg
  KG
  På 1940-talet. Vaktparaden passerar Stockholms slott på väg till vaktavlösningen. Soldaterna rider framåt på kullerstensgatan iförda uniform, hjälm och sabeln mot axeln. Sverige 1947
  Genre
  Bilder från förr
  Länder
  Sverige
  Människor
  Helfigur
  Person
  Personer
  Människa
  Man
  Män
  I
  Uniform
  Uniformer
  Soldat
  Soldater
  Militär
  Militären
  Vapen
  Försvar
  Försvaret
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Militärhistoria
  Försvarsmakten
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Militära
  Militärutbildning
  Rekryt
  Rekryter
  Rekryten
  Svartvit
  Svartvita
  Trupp
  Trupper
  Armen
  Armén
  Värnpliktiga
  Värnplikten
  Neutralt
  Högvakten
  Vaktparad
  Vaktparaden
  Hjälm
  Hjälmar
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  Beridna
  Häst
  Hästar
  Till häst
  Rider
  Ridande
  Pickelhuva
  Stockholms slott
  Vaktavlösningen
 • KG265904.jpg
  KG
  Barbacka. Svensk långfilm från 1946. Här en scen under inspelning som utspelar sig på en hästmarknad. Statister och skådespelare står färdiga för tagning. I bakgrunden syns filmfotografen med kamera. En vindmaskin används också. Filmen regisserades av Bengt Ekerot. Filmfotograf var Harald Berglund. Filmen hade premiär den 18 november 1946 på biograf Saga i Stockholm.
  Sverige
  Svensk
  Svenska
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Genre
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Dåtiden
  Dåtidens
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Kändisar
  Skådespelare
  Skådis
  Skådisar
  Filmhistoria
  Man
  Män
  Filmregissör
  Bengt Ekerot
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Film
  Filmer
  Filminspelning
  Filmkamera
  Kamera
  Harald Berglund
  1946
  Regissör
  Häst
  Hästar
  Hästmarknad
  Statist
  Statister
  Scen
  Filmteam
  Barbacka
 • EC254440.jpg
  EC
  Ulriksdals kapplöpningsbana​ (1919-1960) Här våren 1950
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  svartvit
  svensk
  svenskt
  svenska
  bild
  bilder
  sverige
  sv/v
  Genre
  människa
  människor
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  stockholm
  Ulriksdals
  Ulriksdal
  häst
  hästar
  galopp
  galoppbana
  galoppbanor
  hästsport
  galoppbanan
  kapplöpningsbana
  kapplöpningsbanan
  Jerfva
  järva
  kapplöpningsbana​
  kapplöpning
  kapplöpningshäst
  kapplöpningshästar
 • EC254439.jpg
  EC
  Ulriksdals kapplöpningsbana​ (1919-1960) Här våren 1950
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  svartvit
  svensk
  svenskt
  svenska
  bild
  bilder
  sverige
  sv/v
  Genre
  människa
  människor
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  stockholm
  Ulriksdals
  Ulriksdal
  häst
  hästar
  galopp
  galoppbana
  galoppbanor
  hästsport
  galoppbanan
  kapplöpningsbana
  kapplöpningsbanan
  Jerfva
  järva
  kapplöpningsbana​
  kapplöpning
  kapplöpningshäst
  kapplöpningshästar
 • EC254438.jpg
  EC
  Ulriksdals kapplöpningsbana​ (1919-1960) Här våren 1950
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  svartvit
  svensk
  svenskt
  svenska
  bild
  bilder
  sverige
  sv/v
  Genre
  människa
  människor
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  stockholm
  Ulriksdals
  Ulriksdal
  häst
  hästar
  galopp
  galoppbana
  galoppbanor
  hästsport
  galoppbanan
  kapplöpningsbana
  kapplöpningsbanan
  Jerfva
  järva
  kapplöpningsbana​
  kapplöpning
  kapplöpningshäst
  kapplöpningshästar
 • EC254437.jpg
  EC
  Ulriksdals kapplöpningsbana​ (1919-1960) Här våren 1950
  och
  med
  svartvita
  retro
  nostalgi
  nostalgisk
  nostalgiskt
  nostalgiska
  Bilder från förr
  förr
  svartvit
  svensk
  svenskt
  svenska
  bild
  bilder
  sverige
  sv/v
  Genre
  människa
  människor
  1950-tal
  1950-talet
  50-tal
  50-talet
  femtiotal
  femtiotalet
  stockholm
  Ulriksdals
  Ulriksdal
  häst
  hästar
  galopp
  galoppbana
  galoppbanor
  hästsport
  galoppbanan
  kapplöpningsbana
  kapplöpningsbanan
  Jerfva
  järva
  kapplöpningsbana​
  kapplöpning
  kapplöpningshäst
  kapplöpningshästar
 • SC265105.jpg
  SC
  Första kvinnan med körkort i Väst-Sverige. Kristina Göransson håller i sitt körkort, eller Kompetensbevis för automobilförare som det kallades då. Det är daterat den 27 juli 1912. Hon var därmed den första kvinna att få köra bil i Väst-Sverige. Med sin nyförvärvade bil, en 4-cylindrig Ford R-C-H kom hon farande in till staden från Ekedalen i Tidaholm, för att göra sina uppköp. I vilket fall som helst har hon fortfarande papper på att med automobil få färdas på vägarna i trakten, då under förutsättning av att hastigheten inte överskrider 10 kilometer/timme. –I början glömde jag en del vad jag lärt, vi körde på ettans växel ett långt stycke och frammanade åtskilliga förskräckta och förundrande åskådare vid gårdarna längs vägen genom bullret. Sedan jag väl kommit på det där med växlingen var det inte så farlig med motorljudet, men ofta tillräckligt för att få bondskjutsar och lösa hästar att galoppera långt ut i geografin. Mycken skräck injagade också ekipaget när vi kom farande på natten med de båda karbidlyktorna tända. Publicerad i Saxons veckotidning nr 44 1978.
  Genre
  Bilder från förr
  Retro
  Förr i tiden
  Människor
  Körkort
  Dokument
  Värdehandling
  Bilism
  Historisk
  Historiska
  Förste
  Sverige
  Sveriges
  Körkortsinnehavare
  Bilkörning
  Handling
  Fordon
  Förarprov
  Kompetensbevis
  Ålderdom
  Prestation
  Bilist
  Bilister
  Körkortet
  Kvinna
  Kvinnlig
  Motorism
  1912
  10-tal
  10-tals
  10-talet
  70-tal
  70-tals
  70-talet
  1978