• KG228854.jpg
  KG
  Svensk militär under andra världskriget. Soldater ur signaltrupperna övar och provar förbindelsen i ledningen. Här har soldaterna ytterligare ett moment i övningen och använder gasmasker. Signalister är det truppslag inom armén som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband. Augusti 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Länder
  Sverige
  1940-talet
  1940-tal
  1940talet
  1940tal
  40 talet
  40 tal
  40talet
  40tal
  40-talet
  40-tal
  Människor
  Helfigur
  Person
  Personer
  Människa
  Krigstid
  Krigstiden
  Beredskap
  Beredskapen
  Beredskapsarbete
  Andra världskriget
  Under
  Beredskapstjänst
  Kriget
  Krig
  2 världskrig
  2 världskriget
  Utomhus
  Ute
  Man
  Män
  I
  Uniform
  Uniformer
  Soldat
  Soldater
  Militär
  Militären
  Beredskapssoldat
  Vapen
  Försvar
  Försvaret
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krigshistoria
  Militärhistoria
  40-tals
  1940-tals
  Försvarsmakten
  Krigsår
  Krigsåren
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Militära
  Andra världskrig
  Beredskapstid
  Beredskapstiden
  Militärutbildning
  Rekryt
  Rekryter
  Rekryten
  Vakt
  Gevär
  Försvarshistoria
  Krigsmateriel
  Försvarssystem
  Strid
  Beredd
  Öva
  Övar
  Övning
  Militärövning
  Militärövningar
  Beväpning
  Svartvit
  Svartvita
  Hjälm
  Beväpnad
  Patronbälte
  Kulspruta
  Grupp
  Grupper
  Repgubbar
  Repövning
  Trupp
  Trupper
  Pluton
  Officer
  Mannar
  Signalist
  Signalister
  Signaltrupp
  Signaltrupper
  Signaltrupperna
  Armén
  Armen
  Truppslag
  Signalförband
  Sambands
  Sambandsförband
  Försvarsmakt
  Kommunikation
  Kommunikationer
  Telefoni
  Förbindelse
  Förbindelser
  Telegrafist
  Telegrafister
  Gasmask
  Gasmasker
  Gas
  Krigsföring
  Krigsgas
 • KG228853.jpg
  KG
  Svensk militär under andra världskriget. Soldater ur signaltrupperna övar och provar förbindelsen i den bärbara radioutrustningen. Signalister är det truppslag inom armén som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband. Augusti 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Länder
  Sverige
  1940-talet
  1940-tal
  1940talet
  1940tal
  40 talet
  40 tal
  40talet
  40tal
  40-talet
  40-tal
  Människor
  Helfigur
  Person
  Personer
  Människa
  Krigstid
  Krigstiden
  Beredskap
  Beredskapen
  Beredskapsarbete
  Andra världskriget
  Under
  Beredskapstjänst
  Kriget
  Krig
  2 världskrig
  2 världskriget
  Utomhus
  Ute
  Man
  Män
  I
  Uniform
  Uniformer
  Soldat
  Soldater
  Militär
  Militären
  Beredskapssoldat
  Vapen
  Försvar
  Försvaret
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krigshistoria
  Militärhistoria
  40-tals
  1940-tals
  Försvarsmakten
  Krigsår
  Krigsåren
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Militära
  Andra världskrig
  Beredskapstid
  Beredskapstiden
  Militärutbildning
  Rekryt
  Rekryter
  Rekryten
  Vakt
  Gevär
  Försvarshistoria
  Krigsmateriel
  Försvarssystem
  Strid
  Beredd
  Öva
  Övar
  Övning
  Militärövning
  Militärövningar
  Beväpning
  Svartvit
  Svartvita
  Hjälm
  Beväpnad
  Grupp
  Grupper
  Repgubbar
  Repövning
  Trupp
  Trupper
  Pluton
  Mannar
  Signalist
  Signalister
  Signaltrupp
  Signaltrupper
  Signaltrupperna
  Armén
  Armen
  Truppslag
  Signalförband
  Sambands
  Sambandsförband
  Försvarsmakt
  Kommunikation
  Kommunikationer
  Telefoni
  Förbindelse
  Förbindelser
  Telegrafist
  Telegrafister
  Radio
  Radiosignalist
 • KG228855.jpg
  KG
  Svensk militär under andra världskriget. Soldat ur signaltrupperna rullar ut ledningen från en rulle i en sele framför sig på magen. Signalister är det truppslag inom armén som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband. Augusti 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Länder
  Sverige
  1940-talet
  1940-tal
  1940talet
  1940tal
  40 talet
  40 tal
  40talet
  40tal
  40-talet
  40-tal
  Människor
  Person
  Personer
  Människa
  Krigstid
  Krigstiden
  Beredskap
  Beredskapen
  Beredskapsarbete
  Andra världskriget
  Under
  Beredskapstjänst
  Kriget
  Krig
  2 världskrig
  2 världskriget
  Utomhus
  Ute
  Man
  Män
  I
  Uniform
  Uniformer
  Soldat
  Soldater
  Militär
  Militären
  Beredskapssoldat
  Vapen
  Försvar
  Försvaret
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krigshistoria
  Militärhistoria
  40-tals
  1940-tals
  Försvarsmakten
  Krigsår
  Krigsåren
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Militära
  Andra världskrig
  Beredskapstid
  Beredskapstiden
  Militärutbildning
  Rekryt
  Rekryter
  Rekryten
  Försvarshistoria
  Krigsmateriel
  Försvarssystem
  Beredd
  Öva
  Övar
  Övning
  Militärövning
  Militärövningar
  Svartvit
  Svartvita
  Repgubbar
  Repövning
  Trupp
  Trupper
  Pluton
  Mannar
  Signalist
  Signalister
  Signaltrupp
  Signaltrupper
  Signaltrupperna
  Armén
  Armen
  Truppslag
  Signalförband
  Sambands
  Sambandsförband
  Försvarsmakt
  Kommunikation
  Kommunikationer
  Telefoni
  Förbindelse
  Förbindelser
  Telegrafist
  Telegrafister
  Ledning
  Kabel
  Kabelrulle
  Kabelvinda
 • KG228823.jpg
  KG
  Äpplen förr i tiden. Alf Alfer , 1909-1965 , var ett musikaliskt underbarn och bildade sin första orkester vid femton års ålder. Här i fruktträdgården där han plockar äpplen från ett dignande äppelträd. Den emaljerade hinken från Kockums är överfull av äpplen så några hamnar utanför. September 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Sverige
  Förr
  Förr i tiden
  Retro
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiska
  Nostalgiskt
  Sveriges
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Svensk
  Svenska
  Människor
  Person
  Personer
  Vanlig
  Vanliga
  Vanligt
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Korsordsbilder
  Utomhus
  Ute
  Hink
  Emaljhink
  Äpple
  Äppleträd
  Äppel
  Äppelträd
  Träd
  Frukt
  Fruktträd
  Plocka
  Plockar
  Äpplen
  Äppelskörd
  Skörd
  Fruktträdgård
  Helfigur
  Kändisar
  Sångare
  Alf Alfer
  Äppelsort
  Äppelsorter
  Dåtiden
  Dåtidens
  Odla
  Odlar
  Trädgården
  I
  Kärl
 • KG228825.jpg
  KG
  Svensk militär under andra världskriget. Svenska soldater står uppställda framför en buss där ett befäl håller en genomgång. Mannarna är beväpnade med gevär och har hjälmar på sig. Soldaterna tillhör signaltrupperna , vilka är det truppslag inom armén som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband. Augusti 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Länder
  Sverige
  1940-talet
  1940-tal
  1940talet
  1940tal
  40 talet
  40 tal
  40talet
  40tal
  40-talet
  40-tal
  Människor
  Helfigur
  Person
  Personer
  Människa
  Krigstid
  Krigstiden
  Beredskap
  Beredskapen
  Beredskapsarbete
  Andra världskriget
  Under
  Beredskapstjänst
  Kriget
  Krig
  2 världskrig
  2 världskriget
  Utomhus
  Ute
  Man
  Män
  I
  Uniform
  Uniformer
  Soldat
  Soldater
  Militär
  Militären
  Beredskapssoldat
  Vapen
  Försvar
  Försvaret
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krigshistoria
  Militärhistoria
  40-tals
  1940-tals
  Försvarsmakten
  Krigsår
  Krigsåren
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Militära
  Andra världskrig
  Beredskapstid
  Beredskapstiden
  Militärutbildning
  Rekryt
  Rekryter
  Rekryten
  Vakt
  Gevär
  Försvarshistoria
  Krigsmateriel
  Försvarssystem
  Strid
  Beredd
  Öva
  Övar
  Övning
  Militärövning
  Militärövningar
  Beväpning
  Svartvit
  Svartvita
  Hjälm
  Beväpnad
  Patronbälte
  Kulspruta
  Grupp
  Grupper
  Repgubbar
  Repövning
  Trupp
  Trupper
  Pluton
  Befäl
  Officer
  Mannar
  Signalist
  Signalister
  Signaltrupp
  Signaltrupper
  Signaltrupperna
  Armén
  Armen
  Truppslag
  Signalförband
  Sambands
  Sambandsförband
  Försvarsmakt
  Uppställning
 • KG228826.jpg
  KG
  Svensk militär under andra världskriget. Soldater ur signaltrupperna övar och provar förbindelsen i ledningen. Signalister är det truppslag inom armén som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband. Augusti 1940
  Genre
  Bilder från förr
  Länder
  Sverige
  1940-talet
  1940-tal
  1940talet
  1940tal
  40 talet
  40 tal
  40talet
  40tal
  40-talet
  40-tal
  Människor
  Helfigur
  Person
  Personer
  Människa
  Krigstid
  Krigstiden
  Beredskap
  Beredskapen
  Beredskapsarbete
  Andra världskriget
  Under
  Beredskapstjänst
  Kriget
  Krig
  2 världskrig
  2 världskriget
  Utomhus
  Ute
  Man
  Män
  I
  Uniform
  Uniformer
  Soldat
  Soldater
  Militär
  Militären
  Beredskapssoldat
  Vapen
  Försvar
  Försvaret
  Krigsmakt
  Krigsmakten
  Sveriges
  Svensk
  Svenskt
  Svenska
  Retro
  Historia
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Krigshistoria
  Militärhistoria
  40-tals
  1940-tals
  Försvarsmakten
  Krigsår
  Krigsåren
  Dåtiden
  Dåtidens
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Gammal
  Gamla
  Bild
  Bilder
  Från
  Och
  Med
  Militära
  Andra världskrig
  Beredskapstid
  Beredskapstiden
  Militärutbildning
  Rekryt
  Rekryter
  Rekryten
  Vakt
  Gevär
  Försvarshistoria
  Krigsmateriel
  Försvarssystem
  Strid
  Beredd
  Öva
  Övar
  Övning
  Militärövning
  Militärövningar
  Beväpning
  Svartvit
  Svartvita
  Hjälm
  Beväpnad
  Patronbälte
  Kulspruta
  Grupp
  Grupper
  Repgubbar
  Repövning
  Trupp
  Trupper
  Pluton
  Officer
  Mannar
  Signalist
  Signalister
  Signaltrupp
  Signaltrupper
  Signaltrupperna
  Armén
  Armen
  Truppslag
  Signalförband
  Sambands
  Sambandsförband
  Försvarsmakt
  Kommunikation
  Kommunikationer
  Telefoni
  Förbindelse
  Förbindelser
  Telegrafist
  Telegrafister
 • KG228824.jpg
  KG
  Alf Alfer , 1909-1965 , var ett musikaliskt underbarn och bildade sin första orkester vid femton års ålder. Här uppträder han och sjunger för finska soldater som vårdas i Sverige i Vanföreanstaltens regi. institutionsvårdsform som fram till och med 1960-talet stod för vård av barn och andra med svåra rörelsehinder. Under andra världskriget även av krigsskadade soldater. Verksamheten drevs genom välgörenhet.
  Kändisar
  svenska
  Svensk
  Artist
  Artister
  Människor
  Nöjesliv
  Nöje
  Nöjen
  Sverige
  Bilder från förr
  Scen
  Uppträder
  Publik
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Nostalgiska
  Dåtiden
  Dåtidens
  Gamla
  Sjunger
  Med
  Retro
  Förr i tiden
  Historisk
  Historiska
  Historiskt
  Musikhistoria
  Tidstypisk
  Tidstypiska
  Tidstypiskt
  Genre
  Gammal
  Uppträda
  Sjungande
  Vanlig
  Vanligt
  Vanliga
  Folk
  Person
  Personer
  Konsert
  Nöjeshistoria
  Artisthistoria
  Musiker
  Sångare
  Man
  Män
  Sjunga
  Åskådare
  Lyssnare
  Sångkonsert
  40-tal
  40-tals
  40-talet
  1940-tal
  1940-tals
  1940-talet
  Förr
  Sveriges
  Bild
  Bilder
  Svartvit
  Svartvita
  Korsordsbilder
  Helfigur
  Alf Alfer
  Vanföreanstalten
  Soldat
  Soldater
  Sårad
  Sårade
  Skadade
  Krig
  Kriget
  Under kriget
  Andra världskriget
  Krigsåren
  Finska vinterkriget
  Krigsinvalid
  Krigsinvalider
  Finland
  Vård
  Instution