Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • TR24325.jpg
  Stuvare lastar fartyg med trävaror i Stockholms hamn 1960
  Genre
  arbetare
  hamn
  stockholms
  stockholm
  Svenska
  svensk
  sverige
  Länder
  och
  med
  människa
  människor
  man
  män
  stuvare
  stuveriarbetare
  hamnarbetare
  lastning
  lossning
  fartyg
  fartyget
  fartygen
  bräda
  brädor
  60-tal
  60-talet
  1960-tal
  1960-talet
  trävaror
  planka
  plankor
 • TR24326.jpg
  Stuvare får dagens jobb vid förmedlingen under Slussen i Stockholm 1960
  Genre
  1960-talet
  1960-tal
  60-talet
  60-tal
  fartygen
  fartyget
  fartyg
  lossning
  lastning
  hamnarbetare
  stuveriarbetare
  stuvare
  män
  man
  människor
  människa
  med
  och
  Länder
  sverige
  svensk
  Svenska
  stockholm
  stockholms
  hamn
  arbetare
 • TR24328.jpg
  Stuvare lastar fartyg med trävaror i Stockholms hamn 1960
  Genre
  arbetare
  hamn
  stockholms
  stockholm
  Svenska
  svensk
  sverige
  Länder
  och
  med
  människa
  människor
  man
  män
  stuvare
  stuveriarbetare
  hamnarbetare
  lastning
  lossning
  fartyg
  fartyget
  fartygen
  bräda
  brädor
  60-tal
  60-talet
  1960-tal
  1960-talet
  trävaror
  planka
  plankor
 • TR24327.jpg
  Stuvare lastar fartyg med trävaror i Stockholms hamn 1960
  Genre
  plankor
  planka
  trävaror
  1960-talet
  1960-tal
  60-talet
  60-tal
  brädor
  bräda
  fartygen
  fartyget
  fartyg
  lossning
  lastning
  hamnarbetare
  stuveriarbetare
  stuvare
  män
  man
  människor
  människa
  med
  och
  Länder
  sverige
  svensk
  Svenska
  stockholm
  stockholms
  hamn
  arbetare