• SC230366.jpg
  SC
  Järnverk förr i tiden. Här Norrbottens Järnverks industrier i Luleå. Verksamheten ansågs vara en av Europas modernaste men blev i slutet på 1970-talet omodernt och förlustdrabbat. 1975 initierade den dåvarande socialdemokratiska regeringen industriprojektet Stålverk 80 som var en storsatsning och kraftig utbyggnad av Norrbottens Järnverk. Men 1975 vände konjunkturen nedåt på grund av oljekrisen. Stålexporten dalade och hösten 1976 tog den nytillträdda borgerliga regeringen beslutet att avbryta industriprojektet Stålverk 80. Efter en omstrukturering 1978 blev NJA en del av Svenskt stål AB. Bilden från 1975
  Genre
  Bilder från förr
  Sverige
  Retro
  Historisk
  Historiskt
  Historiska
  Bild
  Bilder
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Gamla
  Gammal
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Svartvit
  Svartvita
  Korsordsbilder
  Förr i tiden
  Nostalgiska
  Utomhus
  Ute
  Industri
  80-tal
  80-tals
  80-talet
  1980-tal
  1980-tals
  1980-talet
  Stålverk
  Stålverk 80
  Norrbottens järnverk
  NJA
  Fabrik
  Fabriker
  Stål
  Järn
  Politik
  Norrland
  Stålkris
  Stålkrisen
  Stålindustri
  Stålindustrin
  Industrihistoria
  Näringsliv
  Näringslivshistoria
  70-tal
  70-tals
  70-talet
 • SC230364.jpg
  SC
  Järnverk förr i tiden. Här Norrbottens Järnverks industrier i Luleå. Verksamheten ansågs vara en av Europas modernaste men blev i slutet på 1970-talet omodernt och förlustdrabbat. 1975 initierade den dåvarande socialdemokratiska regeringen industriprojektet Stålverk 80 som var en storsatsning och kraftig utbyggnad av Norrbottens Järnverk. Men 1975 vände konjunkturen nedåt på grund av oljekrisen. Stålexporten dalade och hösten 1976 tog den nytillträdda borgerliga regeringen beslutet att avbryta industriprojektet Stålverk 80. Efter en omstrukturering 1978 blev NJA en del av Svenskt stål AB. Bilden från 1975
  Genre
  Bilder från förr
  Sverige
  Retro
  Historisk
  Historiskt
  Historiska
  Bild
  Bilder
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Gamla
  Gammal
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Svartvit
  Svartvita
  Korsordsbilder
  Förr i tiden
  Nostalgiska
  Utomhus
  Ute
  Industri
  80-tal
  80-tals
  80-talet
  1980-tal
  1980-tals
  1980-talet
  Stålverk
  Stålverk 80
  Norrbottens järnverk
  NJA
  Fabrik
  Fabriker
  Stål
  Järn
  Politik
  Norrland
  Stålkris
  Stålkrisen
  Stålindustri
  Stålindustrin
  Industrihistoria
  Näringsliv
  Näringslivshistoria
  70-tal
  70-tals
  70-talet
 • SC230365.jpg
  SC
  Järnverk förr i tiden. Här Norrbottens Järnverks industrier i Luleå. Verksamheten ansågs vara en av Europas modernaste men blev i slutet på 1970-talet omodernt och förlustdrabbat. 1975 initierade den dåvarande socialdemokratiska regeringen industriprojektet Stålverk 80 som var en storsatsning och kraftig utbyggnad av Norrbottens Järnverk. Men 1975 vände konjunkturen nedåt på grund av oljekrisen. Stålexporten dalade och hösten 1976 tog den nytillträdda borgerliga regeringen beslutet att avbryta industriprojektet Stålverk 80. Efter en omstrukturering 1978 blev NJA en del av Svenskt stål AB. Bilden från 1975
  Genre
  Bilder från förr
  Sverige
  Retro
  Historisk
  Historiskt
  Historiska
  Bild
  Bilder
  Svensk
  Svenska
  Svenskt
  Gamla
  Gammal
  Nostalgi
  Nostalgisk
  Nostalgiskt
  Dåtiden
  Dåtidens
  Tidstypisk
  Tidstypiskt
  Tidstypiska
  Svartvit
  Svartvita
  Korsordsbilder
  Förr i tiden
  Nostalgiska
  Utomhus
  Ute
  Industri
  80-tal
  80-tals
  80-talet
  1980-tal
  1980-tals
  1980-talet
  Stålverk
  Stålverk 80
  Norrbottens järnverk
  NJA
  Fabrik
  Fabriker
  Stål
  Järn
  Politik
  Norrland
  Stålkris
  Stålkrisen
  Stålindustri
  Stålindustrin
  Industrihistoria
  Näringsliv
  Näringslivshistoria
  70-tal
  70-tals
  70-talet